Prohlášení o ochraně soukromých údajů

Společnost Covestro si je vědoma toho, že ochrana vaší soukromé sféry při použití našich webových stránek je důležitá. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto bychom vám rádi sdělili, kdy a jaké údaje uchováváme a jak je používáme. Formou tohoto prohlášení o ochraně údajů bychom vás rádi informovali o našich opatřeních pro ochranu údajů.

Shromažďování údajů

Naši prezentaci online můžete v zásadě používat, aniž byste nám poskytli své osobní údaje.
Zvolením našich webových stránek jsou z technických důvodů ukládané údaje zahrnující
jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte naše stránky, webové stránky, které u nás navštívíte, a vaši IP adresu. Tyto údaje by případně mohly vést k vaší identifikaci, ale my je k tomu účelu nepoužíváme. Lze je použít pro statistické účely, přičemž jednotlivý uživatel zůstává anonymní. Jsou-li údaje předány externím poskytovatelům služeb, prostřednictvím technických a organizačních opatření jsme zajistili dodržování příslušných předpisů na ochranu údajů.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je poskytnete např. v rámci registrace, vyplněním formulářů nebo zasláním emailů jako součást objednávky výrobků nebo služeb, dotazů nebo žádostí týkajících se objednávaných materiálů.

Databáze a její obsah zůstávají u naší společnosti, resp. u námi pověřeného poskytovatele. Vaše osobní údaje nepředáváme my nebo námi pověřené osoby žádnou formou k dispozici třetím osobám, pokud k tomu nemáme váš souhlas nebo úřední nařízení.

Ponecháváme si kontrolu a odpovědnost za použití všech osobních údajů, které nám poskytnete. Některé tyto údaje mohou být uloženy nebo zpracovány zcela nebo částečně v jiných zemích (např. v USA). V těchto zemích může platit jiná právní úprava ochrany údajů než v zemi, ve které žijete. V takovém případě zajistíme, aby společnost pověřená zpracováním údajů zavedla přiměřená opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů podle požadavků platných v zemi, ve které žijete.

Účel použití

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme pouze k tomu účelu, abychom vám mohli dodat požadované výrobky nebo služby, nebo pro jiné účely, ke kterým jste nám dali souhlas, pokud zákon nestanoví jinak.

Právo na přístup a opravu

Pokud se domníváte, že jakékoli údaje, které se vztahují k vaší osobě a jsou u nás uložené, jsou neaktuální nebo nesprávné, máte právo je zkontrolovat a změnit. Stačí nám poslat email na adresu uvedenou v tiráži nebo se obrátit na osobu pověřenou ochranou dat (viz níže uvedená adresa a emailová adresa).

Právo na zrušení

Máte právo kdykoli v budoucnosti svůj souhlas k použití osobních údajů zrušit. Stačí zaslat informaci na adresu uvedenou v tiráži nebo ji zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nutné k tomu, abychom mohli poskytnout službu, kterou požadujete nebo ke které jste dali svůj souhlas, pokud zákon nestanoví jinak, například u probíhajícího soudního řízení.

Použití souborů cookie
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do lokální vyrovnávací paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránky. Použití těchto souborů cookie umožňuje identifikovat internetový prohlížeč za účelem optimalizace nabídky webových stránek                           a zjednodušení jejich používání. Tyto údaje nebudou použité k určení totožnosti uživatele těchto webových stránek.
Většina prohlížečů je nakonfigurována tak, aby soubory cookie přijímala automaticky. Ukládání souborů cookie však můžete deaktivovat nebo svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás o uložení souborů cookie informoval.

Soubory cookie na těchto webových stránkách*

WT_FPC

Identifikace navštívení, aby bylo možné prostřednictvím analýzy využití provést optimalizaci webové nabídky. Neprovádí se shromažďování žádných osobních údajů.

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Identifikace navštívení, aby bylo možné prostřednictvím analýzy využití provést optimalizaci webové nabídky. Neprovádí se shromažďování žádných osobních údajů.

* Soubory cookie, jejichž výmaz se zpravidla provede na konci relace, zde uváděné nejsou.

Zabezpečení

Společnost Covestro používá k ochraně vámi poskytnutých údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob technická a organizační zabezpečovací opatření. V případě shromažďování a zpracování osobních údajů je přenos informací realizován zašifrovanou formou, aby se zabránilo zneužití údajů ze strany třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně revidována na základě nových technologických poznatků.

Děti

Vzhledem k důležitosti ochrany soukromí dětí neshromažďujeme, nezpracováváme ani nepoužíváme na našich webových stránkách informace týkající se jednotlivců, o kterých je nám známo, že jsou mladší 13 let, pokud k tomu předem nezískáme ověřitelný souhlas jejich zákonných zástupců. Tento zákonný zástupce má právo na požádání nahlížet do informací, které dítě poskytlo, resp. požadovat jejich odstranění.

Kontakt

Máte-li jakékoli problémy, dotazy nebo nápady, obraťte se prosím na následující osobu:

Osoba pověřená ochranou dat společnosti Covestro AG:

Wolfgang Miebach
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Německo
Telefon: +49 (0)214 6009 7171

Kontaktujte osobu pověřenou ochranou dat

Neustálý vývoj internetu vyžaduje provést občasné úpravy našeho prohlášení o ochraně soukromých údajů. Ponecháváme si právo provést změny v případě potřeby.