Prohlášení o ochraně soukromých údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naší povinností je ctít vaše právo na ochranu osobních údajů. Ochrana vašeho soukromí při zpracovávání vašich údajů je pro společnost Covestro velmi důležitá a zohledňujeme ji ve všech našich obchodních procesech. Proto bychom rádi využili této příležitosti a vysvětlili vám základní principy, které uplatňujeme při zacházení s vašimi osobními údaji. Tyto a případně i další informace vám poskytneme vždy, když budeme takové údaje shromažďovat.
V textu níže odkazujeme na právní předpisy Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů jako na příklad. Pro zajištění lepší srozumitelnosti neodkazuje toto globální prohlášení o ochraně osobních údajů na národní – často srovnatelné – předpisy. Je-li nutno, jsou tyto a případně další informace uvedeny v prohlášení pro konkrétní zemi (ty lze nalézt ve sloupci „Zde se nacházíte“).

Pokud není v následujícím textu uvedeno jinak, tvoří právní základ pro zacházení s vašimi osobními údaji za účelem poskytování vámi požadovaných služeb čl. 6 (1, b) obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Shromažďování a zpracovávání informací

Webovou stránku Covestro můžete používat, aniž byste nám poskytli jakékoli osobní údaje. K využívání některých nabídek a služeb, které najdete na našich webových stránkách, je však poskytnutí osobních údajů nutné.

Zaznamenávání údajů o technickém přístupu

Když navštívíte naše webové stránky, shromažďuje společnost Covestro údaje a informace pomocí automatického systému. Obecně však tyto informace nejsou využívány k identifikaci uživatelů našich webových stránek. Údaje o technickém přístupu uložené v protokolových souborech (log files) na serveru zahrnují například:

 • informace o typu a verzi prohlížeče uživatele
 • operační systém uživatele
 • poskytovatele internetových služeb uživatele
 • IP adresu uživatele
 • datum a čas přístupu
 • datum a čas přístupu
 • webové stránky, ze kterých systém uživatele navštívil naši webovou stránku (referer)
 • webové stránky, které systém uživatele navštívil přes naši webovou stránku

Tyto údaje se zpracovávají za účelem poskytnutí obsahu naší webové stránky, zajištění funkčnost našich IT systémů a optimalizace naší webové stránky a rovněž pro zajištění našich oprávněných zájmů za účelem vyjasnění v případě neautorizovaného přístupu na naši webovou stránku nebo pokusu o něj (čl. 6 (1, f GDPR).

Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou soubory, které webový prohlížeč ukládá do počítačového systému uživatele. Když uživatel navštíví webovou stránku, lze na ni cookies přenést a jejich prostřednictvím tak umožnit přiřazení uživatele. Cookies napomáhají zjednodušit uživatelům používání webových stránek.

Používání cookies lze kdykoli zabránit pomocí nastavení prohlížeče. Uložené cookies lze kdykoli vymazat.

Rádi bychom vás upozornili, že pokud deaktivujete cookies, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce na naší webové stránce v plném rozsahu.

Údaje ukládané z výše uvedených technických důvodů mohou být analyzovány pro statistické účely, avšak jednotliví uživatelé zůstávají anonymní.

* Cookies, které se pravidelně mažou na konci relace, zde nejsou uvedeny.

Google Analytics

Na naší webové stránce se používá služba Google Analytics. Integrace a fungování této služby je vysvětleno níže.

Google Analytics je služba pro analýzu webu, kterou poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen Google). Google Analytics je analytický nástroj, který se využívá k analýze toho, jak uživatel interaguje s určitými webovými stránkami. Na základě této analýzy je pak možné tyto webové stránky dále vylepšovat. Google Analytics rovněž využívá cookies (textové soubory ukládané do vašeho počítače, které umožňují analyzovat, jak webové stránky používáte). Informace, které cookie o vašem používání této webové stránky vytváří, se obvykle přenášejí na server společnosti Google do USA a tam se ukládají.

Informace, které ukládají cookies Google Analytics zahrnují např. čas, kdy byla webová stránka navštívena, frekvenci dalších návštěv webové stránky a přístupovou cestu ke stránce. Aby to bylo možné určit, zaznamená Google nejprve IP adresu uživatele. Na naší webové stránce je však aktivována anonymizace IP adresy. Výsledkem je, že v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, Google vaši IP adresu před přenosem do Spojených států zkrátí, např. tím, že smaže poslední osmičíslí IPv4. Z našeho pověření bude Google používat výše uvedené informace pro vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování reportů o aktivitě na webové stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webové stránce a používáním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa, kterou váš prohlížeč přenáší jako součást služby Google Analytics, nebude spojena s dalšími údaji Google. Společnost Google má rovněž certifikát v souladu s programem „EU-US Privacy Shield“, takže pro vaše údaje je v USA zajištěna odpovídající úroveň ochrany.

Službě Google Analytics můžete zabránit v používání cookies tak, že zvolíte odpovídající nastavení ve svém prohlížeči („Nastavení soukromí“, které naleznete v nastaveních většiny prohlížečů). Je však nutno upozornit na to, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Dále můžete zabránit shromažďování údajů vytvořených pomocí cookie v souvislosti s používáním této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a rovněž zpracovávání těchto údajů společností Google pomocí stažení a nainstalován plug-inu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službou Google Analytics lze nalézt přímo na stránkách Google.

DMP tag

Využíváme technologii třetí strany „DMP tag“ společnosti The ADEX GmbH, Berlín, pomocí níž anonymně shromažďujeme informace o vašem uživatelském chování a poskytujeme tyto anonymní informace prezentaci Online Behavioral Advertising. Nastavení pro shromažďování a používání informací pro společnost Google můžete změnit pomocí nastavení cookie v nastavení Google Ad. Můžete rovněž změnit nastavení pro shromažďování a využívání informací prostřednictvím technologie od společnosti The ADEX pomocí nastavení cookies nebo kliknutím na následující odkaz: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/#opt-in-out

Rovněž můžete zabránit nastavení pro shromažďování a využívání informací pomocí aktivace nebo deaktivace společnosti The ADEX GmbH, Berlín (uvedena jako ADEX) jako poskytovatele v centrálním správci preferencí v YourOnlineChoices (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement).

Osobní údaje

Další osobní údaje jsou shromažďovány pouze, pokud nám je poskytnete, například při vyplnění formuláře, zasílání e-mailů, při zadávání objednávky našich služeb nebo produktů nebo pokud zasíláte poptávku nebo požadujete materiály.

Registrace na našich webových stránkách (je-li relevantní)

Pokud využijete výhody registrace na naší webové stránce a poskytnete nám své osobní údaje, údaje zadané do vstupních polí se přenesou na subjekty Covestro, odpovědné za zpracovávání údajů.

Když se zaregistrujete na naší webové stránce, uloží se vaše IP adresa a datum a čas registrace. Účelem tohoto postupu je zabránění zneužití našich služeb.

Registrace údajů je nutná pro poskytnutí obsahu nebo služeb. Zaregistrované osoby mohou své uložené údaje kdykoli vymazat nebo změnit. Dotčené osoby mohou kdykoli získat informace o svých uložených osobních údajích.

Možnosti kontaktování

Naše webová stránka zahrnuje kontaktní formulář, který můžete využít k tomu, abyste nás elektronicky kontaktovali. Pokud zvolíte tuto možnost kontaktu, osobní údaje, které nám poskytnete, se automaticky uloží. Údaje se ukládají za účelem jejich zpracovávání nebo za účelem kontaktování dotčené osoby.

Můžete nás rovněž kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo písemně na uvedené adrese.

Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru naší společnosti, údaje, které zadáte do vstupních polí, se odešlou subjektům ve společnosti Covestro, které jsou odpovědné za zpracovávání údajů.

Když se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, uloží se vaše IP adresa a datum a čas registrace. Tento postup slouží k zabránění zneužití našich služeb nebo e-mailové adresy dotyčné osoby.

Tyto údaje se využívají pouze k zasílání newsletteru. Dotčená osoba může kdykoli zrušit své přihlášení k odběru newsletteru. Rovněž odvolání jakéhokoli poskytnutého souhlasu s ukládáním osobních údajů je možné kdykoli. Za tímto účelem je v každém newsletteru uveden odkaz.

Předávání osobních údajů za účelem zpracování objednávky

V některých případech využíváme ke zpracovávání vašich osobních údajů specializované poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé zpracovávají osobní údaje pouze z našeho pověření a jednají v přísném souladu s našimi pokyny a na základě příslušných smluv mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů.

Zpracovávání osobních údajů mimo EU/EHS

V některých případech mohou být vaše osobní údaje rovněž zpracovávány v zemích mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHS), v oblastech, které mají nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU. V takových případech zajišťujeme zaručení dostatečné úrovně ochrany vašich osobních údajů, například prostřednictvím smluvních dohod s našimi smluvními partnery, pomocí nichž zajistíme, aby vašim osobním údajům poskytli dostatečnou úroveň ochrany, nebo požádáme o váš výslovný souhlas.

Ukládání vašich osobních údajů

Osobní údaje ukládáme po tak dlouhou dobu, která je nutná pro provedení požadované služby nebo po kterou jste nám udělili souhlas, pokud nejsme vázáni jinými právními povinnostmi, například lhůtami pro uchovávání údajů v souladu s obchodní nebo daňovou legislativou nebo v souvislosti s probíhajícím soudním řízením.

(log soubory webové stránky 2 roky, žádosti o kontaktování – zákaznické centrum – 6 let)

Bezpečnost osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou chráněny s využitím dostupných technických a organizačních opatření s cílem zabezpečit je proti náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, zničení, neautorizovanému přístupu nebo neautorizovanému předávání třetím stranám. Naše bezpečnostní opatření podléhají průběžné kontrole a vylepšování v souladu s technologickým vývojem a organizačními možnostmi.

Informace o vašich právech

Máte právo:

 • obdržet informace o vašich osobních údajích, které ukládáme;
 • požadovat opravu nebo vymazání svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracovávání;
 • vznést námitku vůči zpracovávání, které slouží našemu oprávněnému zájmu,
 • veřejnému zájmu nebo profilování, pokud nemůžeme prokázat pro toto zpracovávání přesvědčivý právní základ, který převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracovávání osobních údajů neslouží k uplatňování nebo ochraně právních nároků;
 • na přenos svých osobních údajů v míře stanovené zákonem, například čl. 20 GDPR, a
 • na podání stížnosti dozorovému úřadu.

Svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a využíváním svých osobních údajů můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Více informací naleznete v jednotlivých částech, které popisují zpracovávání vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu.

Pro tento účel postačí písemné sdělení, které zašlete kanceláři pro ochranu osobních údajů skupiny Covestro (adresu a kontaktní formulář naleznete níže).

Ochrana soukromí dětí

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí. Obvykle nemáme možnost zjistit, jaký je věk návštěvníků naší stránky. Protože ochrana dětí při používání internetu je pro nás velmi důležitá, doporučujeme všem rodičům a zákonným zástupcům, aby děti poučili o bezpečném a zodpovědném používání internetu. Děti by neměly předávat své osobní údaje společnosti Covestro bez výslovného souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců.

Kontakt

Za obsah této webové stránky odpovídá společnost Covestro AG.

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Německo
Telefon: +49 214 6009 2000.

Pokud máte jakékoli dotazy či návrhy související s ochranou osobních údajů, kontaktujte prosím kancelář pro ochranu osobních údajů skupiny Covestro – Covestro AG Group Data Privacy Office

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Německo
Telefon: +49 214 6009 2000 nebo Kontakt (viz níže)

Neustálý vývoj internetu vyžaduje, abychom naše Prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času upravili. Vyhrazujeme si proto právo takové změny kdykoli provést.