Στοιχεία εκδότη

Συντάκτης:

Covestro AG, Λεβερκούζεν
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Λεβερκούζεν, Γερμανία

Νομίμως εκπροσωπούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο:
Dr. Markus Steilemann, Sucheta Govil, Dr. Klaus Schäfer, Dr. Thomas Toepfer

Τηλ.: +49 (0)214 6009 2000
E-mail: κάντε κλικ εδώ για ερωτήματα μέσω e-mail.

Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο του Πρωτοδικείου της Κολονίας
(Amtsgericht): HRB 85281
Αριθμός Αναγνωριστικού Φόρου Κύκλου Εργασιών: DE815579850

Επεξεργασία:

Covestro Deutschland AG
Επικοινωνία
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Λεβερκούζεν, Γερμανία

© Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Covestro AG, Λεβερκούζεν