Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση προστασίας απορρήτου

Το δικαίωμα σας σε ό,τι αφορά στην προστασία των δεδομένων σας συνιστά υποχρέωσή μας. Η προστασία του απορρήτου σας στα πλαίσια της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν είναι σημαντικό θέμα για την Covestro, το οποίο λαμβάνεται υπόψη σε όλες μας τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, θέλουμε να αδράξουμε την ευκαιρία και να σας εξηγήσουμε τις βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτές και πιθανώς πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται πάντα κατά τη συλλογή αυτού του είδους των δεδομένων.
Στη συνέχεια, αναφερόμαστε ως παράδειγμα στις νομικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ. Για να διασφαλιστεί καλύτερη αναγνωσιμότητα, αυτή καθ’ εαυτή η παγκόσμια δήλωση προστασίας δεδομένων δεν αναφέρεται σε εθνικούς, συχνά συγκρίσιμους, κανονισμούς. Εάν είναι απαραίτητο, αυτή και άλλες πληροφορίες, όπου εφαρμόζονται, αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη δήλωση χώρας (μπορείτε να την βρείτε στη στήλη «Βρίσκεστε εδώ»).

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στις ακόλουθες παραγράφους, το άρθρο 6 (1, β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) συνιστά τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, στον βαθμό που αυτή απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών κατόπιν σχετικού αιτήματός σας.

Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Covestro χωρίς να μας παρέχετε κανενός είδους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η χρήση ορισμένων από τις προσφορές και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ιστοτόπους μας προϋποθέτει την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συλλογή τεχνικών δεδομένων πρόσβασης

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, η Covestro συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται γενικά για την ταυτοποίηση των χρηστών των ιστοτόπων μας. Στα τεχνικά δεδομένα πρόσβασης που αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής (log files) του διακομιστή, περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα εξής δεδομένα:

 • πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο
 • το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • ο πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο του χρήστη
 • η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη
 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης
 • ιστότοποι από τους οποίους το σύστημα του χρήστη μετέβη στον ιστότοπό μας (παραπέμποντες)
 • ιστότοποι στους οποίους το σύστημα του χρήστη απέκτησε πρόσβαση από τον ιστοτοπό μας.

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διάθεση των περιεχομένων στον ιστότοπό μας, τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των μηχανογραφικών μας συστημάτων και τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας, καθώς και για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας για σκοπούς εξακρίβωσης στην περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή απόπειρας πρόσβασης στον ιστότοπό μας (άρθρο 6 (1, στ ΓΚΠΔ).

Cookies

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies. Πρόκειται για αρχεία που αποθηκεύονται στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Κατά την πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, τα cookies μπορούν να διαβιβάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό μία αντιστοίχιση του χρήστη. Τα cookies βοηθούν στο να καταστεί απλούστερη η χρήση των ιστοτόπων για τους χρήστες.

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα άρνησης της χρήσης cookies μέσω της αλλαγής των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Τα εγκατεστημένα cookies μπορούν να διαγραφούν οποτεδήποτε.

Θέλουμε να επισημάνουμε πως εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας στην πλήρη τους έκταση.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται για τους ως άνω τεχνικούς λόγους μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία στα πλαίσια στατιστικής ανάλυσης, παρότι ο εκάστοτε χρήστης διατηρεί την ανωνυμία του.

* Εδώ δεν αναφέρονται τα cookies που διαγράφονται τακτικά στο τέλος μίας συνεδρίας.

Google Analytics

Ο ιστότοπός μας κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics. Η ενσωμάτωση και η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας επεξηγείται παρακάτω.

Η Google Analytics είναι μία υπηρεσία ανάλυσης δικτύου που παρέχεται από την εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (εφεξής: Google). Η Google Analytics είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δικτύου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση των ιστοτόπων μέσω της ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν με αυτούς οι χρήστες. Και η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies (αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ιστότοποι). Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου διαβιβάζονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε cookies της Google Analytics περιλαμβάνουν π.χ. την ώρα πραγματοποίησης της επίσκεψης στον ιστότοπο, τη συχνότητα των επισκέψεων στον αντίστοιχο ιστότοπο και τη διαδρομή πρόσβασης στον ιστότοπο. Για να εξακριβώσει τα παραπάνω, η Google πρώτα καταγράφει τη διεύθυνση IP του χρήστη. Στον ιστότοπό μας είναι, ωστόσο, ενεργοποιημένη η λειτουργία ανωνυμοποίησης ΙΡ. Αυτό συνεπάγεται πως εντός της επικράτειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών μελών που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η διεύθυνση IP σας θα περικόπτεται από την Google πριν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, π.χ. μέσω διαγραφής της τελευταίας οκτάδας της IPv4. Ενεργώντας για λογαριασμό μας, η Google χρησιμοποιεί τις ως άνω πληροφορίες για να προβεί σε αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς, στην κατάρτιση αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και την παροχή άλλων υπηρεσιών στον υπεύθυνο λειτουργίας του ιστοτόπου, οι οποίες αφορούν στις δραστηριότητες στον ιστότοπο και τη χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο στο πλαίσιο της Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Η Google είναι επίσης πιστοποιημένη σύμφωνα με το EU-US Privacy Shield, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα ενδεδειγμένο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας στις ΗΠΑ.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση cookies από την Google Analytics επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο (Λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης ή «Private Mode» που θα βρείτε στις ρυθμίσεις στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης). Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί για μία ακόμα φορά, πως σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να κάνετε πλήρη χρήση όλων των λειτουργιών αυτού του ιστοτόπου.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και αφορούν στη χρήση του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο (plug-in) στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στα πλαίσια της χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics ανατρέξτε απευθείας στην Google.

DMP tag

Χρησιμοποιούμε μόνοι μας την τεχνολογία "DMP tag" του εξωτερικού παρόχου The ADEX GmbH, Berlin προκειμένου να συλλέγουμε ανώνυμα πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης και να παρέχουμε αυτές τις ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση της Online Behavioral Advertising. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της συλλογής και χρήσης των δεδομένων για την Google στις ρυθμίσεις cookie του Google Ad Settings. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μέσω της τεχνολογίας The ADEX στις ρυθμίσεις cookie ή κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/#opt-in-out

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε χρήση της δυνατότητας αυτοεξαίρεσης (opt out) στις ρυθμίσεις συλλογής και χρήσης δεδομένων ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας την The ADEX GmbH, Berlin (αναφέρεται ως ADEX) ως πάροχο στη κεντρική διαχείριση προτιμήσεων στο YourOnlineChoices (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement).

Προσωπικές πληροφορίες

Άλλες προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται μόνο εφόσον τις θέσετε στη διάθεσή μας, για παράδειγμα μέσω της συμπλήρωσης μίας φόρμας, της αποστολής ενός μηνύματος e-mail, της καταχώρισης μίας παραγγελίας για προϊόντα ή υπηρεσίες ή της υποβολής ενός ερωτήματος ή αιτήματος διάθεσης υλικού.

Εγγραφή στους ιστοτόπους μας (εφόσον ισχύει)

Εάν κάνετε χρήση της δυνατότητας εγγραφής στον ιστοτοπό μας και θέσετε στη διάθεσή μας προσωπικές πληροφορίες, τα δεδομένα που καταχωρίσετε στα αντίστοιχα πεδία θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες για την επεξεργασία δεδομένων οντότητες της Covestro.

Κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας, αποθηκεύονται η διεύθυνση ΙΡ σας και η ημερομηνία και ώρα της εγγραφής. Ο σκοπός έγκειται στην αποτροπή κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών.

Η καταχώριση των δεδομένων είναι υποχρεωτική για την παροχή των περιεχομένων ή των υπηρεσιών. Τα εγγεγραμμένα άτομα μπορούν οποτεδήποτε να διαγράψουν ή να τροποποιήσουν τα αποθηκευμένα δεδομένα τους. Τα επηρεαζόμενα άτομα μπορούν οποτεδήποτε να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα.

Τρόποι επικοινωνίας

Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει μία φόρμα επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά. Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, οι προσωπικές πληροφορίες που θα καταχωρίσετε θα αποθηκευτούν αυτόματα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για σκοπούς της επεξεργασίας ή της επικοινωνίας με το αντίστοιχο άτομο. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του αναφερόμενου τηλεφωνικού αριθμού ή επιστολής προς την αναφερόμενη ταχυδρομική διεύθυνση.

Ενημερωτικό δελτίο

Εάν εγγραφείτε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας, τα δεδομένα που καταχωρίσετε στα αντίστοιχα πεδία θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες για την επεξεργασία δεδομένων οντότητες της Covestro.

Κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, αποθηκεύονται η διεύθυνση ΙΡ σας και η ημερομηνία και ώρα της εγγραφής. Αυτό γίνεται προκειμένου να αποτραπεί μια κακόβουλη χρήση των υπηρεσιών μας ή της διεύθυνσης e-mail του ατόμου.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Το επηρεαζόμενο άτομο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διακοπή της συνδρομής του στο ενημερωτικό δελτίο. Και η ανάκληση της συγκατάθεσής του στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων είναι δυνατή οποτεδήποτε. Για τον σκοπό αυτό σε κάθε ενημερωτικό δελτίο περ ιέχεται ένας σχετικός σύνδεσμος.

Διαβίβαση των δεδομένων στα πλαίσια της επεξεργασίας παραγγελιών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Οι εν λόγω πάροχοι υποβάλουν σε επεξεργασία πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μόνο ενεργώντας για λογαριασμό μας, ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες μας και στη βάση των αντίστοιχων συμβάσεων μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντα την επεξεργασία.

Επεξεργασία δεδομένων εκτός της ΕΕ / ΕΟΧ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), σε περιοχές στις οποίες ενδέχεται να ισχύουν χαμηλότερα επίπεδα προστασίας των δεδομένων από εκείνα της ΕΕ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εξασφαλίζουμε ένα εγγυημένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας μέσω, για παράδειγμα, συμβάσεων που συνάπτουμε με τους συνεργαζόμενους εξωτερικούς παρόχους προκειμένου να διασφαλίσουμε πως αυτοί παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας ή ζητώντας μια ρητή, σχετική συγκατάθεσή σας.

Αποθήκευση των δεδομένων σας

Αποθηκεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της υπηρεσίας που ζητήσατε ή για τα οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν πρέπει να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις, όπως οι χρόνοι τήρησης που προβλέπονται από τις διατάξεις της εμπορικής ή της φορολογικής νομοθεσίας ή εκείνες που απορρέουν από δικαστική διαδικασία υπό εξέλιξη.
(αρχεία καταγραφής (log) ιστοτόπου - 2 έτη, μηνύματα ερωτημάτων - Κέντρο Πληροφόρησης - 6 έτη)

Ασφάλεια δεδομένων

Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων με σκοπό την εξασφάλισή τους έναντι μιας εκ παραδρομής ή σκόπιμης παραποίησής τους, της απώλειας ή της καταστροφής τους, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά ή της μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησής τους σε τρίτους. Τα μέτρα ασφαλείας υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση και βελτίωση σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις οργανωτικές δυνατότητες.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας

Δικαιούστε να:

 • λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα σε εμάς,
 • ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους,
 • αντιταχθείτε στην επεξεργασία που εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας, ένα δημόσιο συμφέρον ή την κατάρτιση προφίλ, εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εξυπηρετούν τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων που σας αφορούν στον βαθμό που προβλέπεται από το νόμο, όπως στο άρθρο 20 ΓΚΠΔ και να
 • υποβάλετε παράπονο σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα οποτεδήποτε, με μελλοντική ισχύ. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τις επιμέρους παραγράφους, στις οποίες περιγράφεται η επεξεργασία των δεδομένων στη βάση της συγκατάθεσής σας.

Για αυτό αρκεί η αποστολή γραπτού αιτήματος μέσω επιστολής προς το αρμόδιο γραφείο (Group Data Privacy Office, για διεύθυνση και φόρμα επικοινωνίας βλέπε παρακάτω).

Προστασία του απορρήτου των παιδιών σας

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών. Κατά κανόνα, δεν διαθέτουμε κανέναν τρόπο να εξακριβώσουμε την ηλικία των επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Στον βαθμό που θεωρούμε πολύ σημαντική την προστασία των παιδιών κατά τη χρήση του Διαδικτύου, συνιστούμε σε όλους τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να ενημερώνουν τα παιδιά σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Covestro χωρίς τη ρητή, σχετική συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Επικοινωνία

Η Covestro AG είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου.

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Germany
Τηλέφωνο: +49 214 6009 2000.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο γραφείο στη διεύθυνση Covestro AG Group Data Privacy Office

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Germany
Τηλέφωνο: +49 214 6009 2000 ή Επικοινωνία (βλέπε παρακάτω)

Η συνεχής εξέλιξη του Διαδικτύου απαιτεί την κατά καιρούς προσαρμογή της δήλωσης προστασίας απορρήτου της εταιρείας μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε οποτεδήποτε στις σχετικές τροποποιήσεις.