Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία δεδομένων

Η Covestro έχει επίγνωση της σημασίας που έχει για εσάς η προστασία της ιδιωτικής σας σφαίρας όταν χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με τη δέουσα σοβαρότητα. Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε τους βασικούς μας κανόνες που διέπουν τη μεταχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Θα βρίσκετε τις εν λόγω επισημάνσεις και ενδεχ. πρόσθετα στοιχεία πάντα εκεί, όπου πραγματοποιείται συλλογή τέτοιους είδους πληροφοριών.Εφόσον στις επόμενες παραγράφους δεν αναφέρεται διαφορετικά, το άρθρο 6 (1, b) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) αποτελεί τη νομική βάση για τη μεταχείριση των δεδομένων σας με σκοπό τη διάθεση των υπηρεσιών, τις οποίες ζητήσετε.

Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών

Για τη δυνατότητα χρήσης της διαδικτυακής προσφοράς της Covestro από εσάς δεν χρειαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  Για ορισμένες προσφορές και υπηρεσίες, τις οποίες θα βρείτε στους ιστοτόπους μας απαιτείται, ωστόσο, η καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Καταγραφή τεχνικών δεδομένων πρόσβασης

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ιστοτόπου μας η Covestro καταγράφει μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος δεδομένα και πληροφορίες, οι οποίες δεν μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια μίας αξιοποίησης. Στα τεχνικά δεδομένα πρόσβασης, τα οποία αποθηκεύονται στα αρχεία ημερολογίου του διακομιστή, περιλαμβάνονται για παράδειγμα τα ακόλουθα δεδομένα:

 • στοιχεία σχετικά με τον τύπο του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης (Browser) και τη χρησιμοποιούμενη έκδοση
 • το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής πρόσβασης του χρήστη
 • τη διεύθυνση ΙΡ του χρήστη
 • ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης
 • ιστότοποι, από τους οποίους το σύστημα του χρήστη μεταβαίνει στον ιστότοπό μας (Referrer)
 • ιστότοποι, στους οποίους το σύστημα του χρήστη μεταβαίνει από τον ιστότοπό μας.

Η επεξεργασία των δεδομένων χρησιμεύει στην παράδοση των περιεχομένων του ιστοτόπου μας, στη διασφάλιση της λειτουργικής ικανότητας των τεχνικών πληροφορικών συστημάτων μας και στη βελτιστοποίηση των ιστοτόπων μας καθώς και στη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας, και στην περίπτωση μη επιτρεπόμενων επεμβάσεων ή αποπειρών επέμβασης στη διαλεύκανση τους (αρθ. 6 (1, f) ΓΚΠΔ).

Cookies

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν Cookies. Πρόκειται για αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγαμμα διαδικτυακής περιήγησης στο υπολογιστικό σύστημα του χρήστη. Κατά το άνοιγμα ενός ιστοτόπου τα Cookies επιτρέπουν τη μετάδοσή τους σε αυτόν και συνεπώς μία ταξινόμηση του χρήστη. Τα Cookies συμβάλλουν στη διευκόλυνση της χρήσης των ιστοτόπων από τους χρήστες.

Μπορείτε οποτεδήποτε να αρνηθείτε την εγκατάσταση Cookies μέσω των αντίστοιχων επιλογών στις ρυθμίσεις του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης. Τα εγκατεστημένα Cookies μπορούν οποτεδήποτε να διαγραφούν.

Επισημαίνεται, πως με την απενεργοποίηση των Cookies πιθανώς να μην είναι δυνατή η χρησιμοποίηση όλων των λειτουργιών του ιστοτόπου μας σε όλο τους το εύρος.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται για τους παραπάνω τεχνικούς σκοπούς μπορούν να αξιοποιούνται για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης στα πλαίσια των οποίων, ο μεμονωμένος χρήστης παραμένει ανώνυμος.

* Εδώ δεν αναφέρονται τα Cookies που κατά κανόνα διαγράφονται στο τέλος κάθε συνεδρίας.

Google Analytics

Στον ιστότοπό μας είναι ενσωματωμένη η υπηρεσία Google Analytics. Σχετικά με την ενσωμάτωση και τον τρόπο λειτουργίας της εν λόγω υπηρεσίας παραθέτουμε στη συνέχεια τις ακόλουθες πληροφορίες.

Η Google Analytics είναι μία υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της εταιρείας Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (εφεξής: Google). Η Google Analytics παρέχει ένα εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων ιστού, το οποίο επιτρέπει την ανάλυση της διαδραστικής χρήσης της οnline πλατφόρμας από τους επισκέπτες και μέσω αυτής την περαιτέρω βελτίωση της πλατφόρμας για αυτούς. Η Google Analytics χρησιμοποιεί επίσης Cookies (αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν μία ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο). Οι πληροφορίες που προκύπτουν από το Cookie σχετικά με τον τρόπο χρήσης της παρούσας οnline πλατφόρμας από εσάς, διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται από τα Cookies της Google Analytics περιλαμβάνουν για παράδειγμα στοιχεία όπως ο χρόνος πραγματοποίησης της επίσκεψης στην οnline πλατφόρμα, η συχνότητα με την οποία ο επισκέπτης απέκτησε πρόσβαση στην οnline πλατφόρμα και ο ιστότοπος προέλευσης, από τον οποίο μετέβη στην οnline πλατφόρμα. Προκειμένου να εξακριβώσει το τελευταίο στοιχείο, η Google καταγράφει αρχικά τη διεύθυνση IP του χρήστη. Εν τούτοις στην οnline πλατφόρμα μας έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης ΙΡ. Ως εκ τούτου εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών που έχουν επικυρώσει τη συμφωνία ένταξης στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η διεύθυνση IP σας συντέμνεται από την Google πριν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ, για παράδειγμα μέσω της διαγραφής της τελευταίας οκτάδας σε διεύθυνση της μορφής IPv4 ή των τελευταίων 80 Bits σε διεύθυνση της μορφής IPv6. Κατ’ εντολή μας η Google θα χρησιμοποιήσει τις προαναφερθείσες πληροφορίες για να προβεί σε αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς, για την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες στον ιστότοπο και για την παροχή στον διαχειριστή του ιστοτόπου περαιτέρω υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση του ιστοτόπου και του διαδικτύου. Η διεύθυνσή ΙΡ που καταγράφεται στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν τηρείται μαζί με άλλα δεδομένα από την Google. Επίσης η Google διαθέτει την πιστοποίηση EU-US Privacy Shield, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας από την Google στις ΗΠΑ.

Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies της Google Analytics επιλέγοντας την ανάλογη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης («Ιδιωτική περιήγηση», την οποία, στα περισσότερα προγράμματα, θα βρείτε στις ρυθμίσεις). Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ξανά πως σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήρες εύρος των λειτουργιών του παρόντος ιστοτόπου.

Επίσης μπορείτε να εμποδίσετε την καταγραφή των δεδομένων από το Cookie σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο (συμπ. της διεύθυνσης IP) στην Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας στο πρόγραμμα περιήγησης το πρόσθετο (Plug-In) που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics ανατρέξτε απευθείας στην Google.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο εφόσον εσείς τα έχετε καταστήσει διαθέσιμα π.χ. μέσω της συμπλήρωσης φορμών, της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στα πλαίσια παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών, υποβολής ερωτημάτων ή αιτημάτων διάθεσης υλικού.

Εγγραφή στις ιστοσελίδες μας (εφόσον υφίσταται)

Εφόσον χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα εγγραφής σας στον ιστότοπό μας μέσω της καταχώρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται από την εκάστοτε φόρμα καταχώρισης στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Κατά την εγγραφή αποθηκεύεται η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη καθώς και η ημερομηνία και ώρα της εγγραφής. Αυτό χρησιμεύει στην αποτροπή κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών.

Η εγγραφή των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων και των υπηρεσιών. Τα εγγεγραμμένα άτομα έχουν οποτεδήποτε τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διαγραφή ή την τροποποίηση των αποθηκευμένων δεδομένων. Το θιγόμενο άτομο λαμβάνει οποτεδήποτε ενημέρωση σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Δυνατότητες επικοινωνίας

Στον ιστότοπό μας υπάρχει μία φόρμα επικοινωνίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική επικοινωνία. Όταν επιλέγετε αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας, τα καταχωρισμένα από εσάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται αυτόματα. Η αποθήκευση χρησιμεύει αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή της επικοινωνίας με το άτομο.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και χρησιμοποιώντας τον αναγραφόμενο τηλεφωνικό αριθμό ή την ταχυδρομική διεύθυνση.

Ενημερωτικό δελτίο

Σε περίπτωση που ένας χρήστης εγγραφεί συνδρομητής του ενημερωτικού μας δελτίου (Newsletter) τα δεδομένα διαβιβάζονται από την εκάστοτε φόρμα καταχώρισης στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο αποθηκεύονται η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη καθώς και ημερομηνία και ώρα της εγγραφής. Αυτό χρησιμεύει στην αποτροπή κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του χρήστη. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται σχετική υποχρέωση από το νόμο.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε από τον χρήστη της υπηρεσίας. Εξίσου δυνατή είναι οποτεδήποτε η ανάκληση της συγκατάθεσης στην αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει σχετικός σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Διαβίβαση δεδομένων προς επεξεργασία για λογαριασμό μας

Για την επεξεργασία των δεδομένων κάνουμε εν μέρει χρήση υπηρεσιών εξειδικευμένων παρόχων, οι οποίοι υποβάλουν σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά στα πλαίσια σχετικής εντολής μας, αυστηρά βάσει των οδηγιών μας και στη βάση των αντίστοιχων συμβάσεων για την εκτέλεση της εντολής.

Επεξεργασία των δεδομένων εκτός ΕΕ / ΕΟΧ

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται εν μέρει σε επεξεργασία και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («EΕ») ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), όπου γενικά είναι πιθανό να ισχύει ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων από εκείνο της Ευρώπης. Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε π.χ. μέσω συμβατικών ρητρών με τους αντισυμβαλλόμενούς μας ένα παρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας ή ζητούμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Διαφύλαξη των δεδομένων σας

Αποθηκεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση μίας υπηρεσίας, την οποία ζητήσατε ή για την οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική υποχρέωση από τη νομοθεσία όπως για παράδειγμα ελάχιστοι χρόνοι διαφύλαξης στα πλαίσια των εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας ή χρόνοι σε δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

(αρχεία καταγραφής (log) ιστοτόπου - 2 έτη, μηνύματα ερωτημάτων - Κέντρο Πληροφόρησης - 6 έτη)

Η ασφάλεια των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που εσείς έχετε θέσει στη διάθεσή μας προστατεύονται με τη χρήση ενδεδειγμένων τεχνικών και οργανωτικών μέσων με σκοπό της διασφάλισή τους έναντι τυχαίας ή σκόπιμης παραποίησής, απώλειας, καταστροφής τους, πρόσβασης σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων ατόμων ή μη εγκεκριμένης γνωστοποίησής τους σε τρίτους. Τα μέτρα ασφαλείας μας ελέγχονται συνεχώς και υποβάλλονται σε βελτιώσεις ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις οργανωτικές δυνατότητες.

Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα,

 • να ενημερωθείτε σχετικά με αποθηκευμένα από εμάς δεδομένα, τα οποία αφορούν στο πρόσωπό σας,
 • να ζητήσετε τη διόρθωση, διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, η οποία χρησιμεύει στα έννομα συμφέροντά μας, στο δημόσιο συμφέρον ή στην κατάρτιση προφίλ, εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • φορητότητας των δεδομένων σας στο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία εύρος, όπως π.χ. στο άρθρο 20 ΓΚΠΔ καθώς και
 • να υποβάλετε παράπονα στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε με μελλοντική ισχύ τις συγκαταθέσεις που έχετε παραχωρήσει για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες, όπου περιγράφεται μία επεξεργασία δεδομένων στη βάση δικής σας συγκατάθεσης.

Για τον σκοπό αυτό αρκεί να ενημερώσετε γραπτώς το τμήμα Προστασίας Δεδομένων Ομίλου (Konzerndatenschutz βλ. παρακάτω διεύθυνση και φόρμα επικοινωνίας).

Προστασία ιδιωτικής σφαίρας παιδιών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών δεν συλλέγονται από εμάς σκόπιμα. Κατά κανόνα δεν περιέρχεται σε γνώση μας η ηλικία ενός επισκέπτη του ιστοτόπου μας. Στον βαθμό που δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των παιδιών που επισκέπτονται στον ιστότοπό μας, συνιστούμε στους γονείς και τους επιβλέποντες να καθοδηγούν τα παιδιά προς μία ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή ενός επιβλέποντα δεν επιτρέπεται η καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παιδιά.

Επικοινωνία

Υπεύθυνος για τη διαδικτυακή παρουσία είναι η Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Deutschland
Τηλέφωνο: +49 (0) 214 6009 2000.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων απευθυνθείτε στο Konzerndatenschutz bei Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Deutschland
Τηλέφωνο: +49 (0) 214 6009 2000 ή/και Επικοινωνία

Η συνεχής εξέλιξη του διαδικτύου καθιστά κατά καιρούς απαραίτητες τις τροποποιήσεις της δήλωσης προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε οποτεδήποτε στις ανάλογες τροποποιήσεις.