תנאי שימוש כלליים

הגישה לאתר זה והשימוש בו כפופים לתנאים הבאים. אין לעשות שימוש באתר אם אינך מסכים לתנאים אלה. אתר זה פותח על-ידי קובסטרו (Covestro AG) והינו מנוהל על-ידה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את פעילות האתר או לערוך שינויים חלקיים או מלאים באתר זה, בתנאי השימוש הכלליים, בתנאים הכלליים ובהגבלות, ובתנאי המכירה והמשלוח. לתשומת לבך, אנו רשאים לבצע שינויים אלה על-פי שיקול דעתנו וללא הודעה מוקדמת. על כן, בביקורך הבא באתר הינך מתבקש לעיין פעם נוספת בתנאים ולשים לב לשינויים או לתוספות שייתכן ונעשו בהם.

ויתור על זכות השימוש והתועלת

כל הפרטים, המסמכים והאיורים המופיעים באתר זה הינם רכושה הבלעדי של Covestro AG. הסכמה לשימוש בהם תינתן בתנאי שהערה בדבר זכויות היוצרים תופיע באופן הראוי בכל ההעתקים, בתנאי שלא ייעשה בהם שימוש מסחרי, בתנאי שלא ייערכו שינויים כלשהם בפרטים ובתנאי שייעשה שימוש בכל האיורים הלקוחים מהאתר רק בצירוף הטקסט הנלווה.

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר זה הינם רכושה של קבוצת Covestro, אלא אם כן צוין כי הם זכויות של צד שלישי או מזוהים עם צד שלישי באופן אחר. כל שימוש בלתי מורשה בסימנים מסחריים אלה אסור באופן מפורש ומהווה הפרה של זכויות היוצרים, של חוק סימני המסחר או כל זכויות קניין תעשייתיות אחרות.

אחריות מוגבלת

Covestro AG ליקטה את המידע המופיע באתר זה ממקורות פנימיים וחיצוניים על-פי מיטב ידיעתה ואמונתה ובקפדנות מקצועית יתרה. אנו משקיעים מאמצים רבים להרחיב את המידע ולעדכנו באופן שוטף. המידע המופיע באתר זה מיועד אך ורק להציג את Covestro AG, את מוצריה ושירותיה. עם זאת, איננו ערבים או אחראים לשלמות המידע באתר זה ולדיוקו באופן מפורש או מרומז. לתשומת לבך, למרות שהמידע נכון ליום פרסומו באתר, ייתכן ואינו עדכני יותר. לפיכך, אנו ממליצים לבדוק את כל המידע המתקבל מאתר זה לפני שנעשה בו שימוש כלשהו. הייעוץ הניתן באתר זה אינו פוטר אותך מחובתך לבדוק בעצמך את עצותינו האחרונות – במיוחד את דפי נתוני הבטיחות ואת המפרטים הטכניים – ואת מוצרינו, תוך בדיקת התאמתם לתהליכים ולמטרות להם הם מיועדים. במידה ויהיה לך צורך בייעוץ או בהדרכה בנוגע למוצרינו ושירותינו, אנא צור עימנו קשר ישירות. המשתמשים באתר זה מצהירים כי הם מסכימים לכניסה לאתר ולתכנים שבו על אחריותם הבלעדית. Covestro AG או כל צד שלישי אחר המעורב בכתיבה, הפקה או העברת נתונים באתר זה לא יהיו אחראים לנזקים או לפגיעות שתהיינה כתוצאה מגישה לאתר או מאי יכולת הגישה אליו, או מהשימוש או אי היכולת להשתמש באתר זה, או מהסתמכות על מידע המופיע באתר זה.

אתרי אינטרנט של ספקי צד שלישי / קישורים

באתר זה מופיעים קישורים והפניות לאתרי אינטרנט של צד שלישי. עצם פרסום קישורים אלה אינו מהווה אישור לתוכנם על-ידי Covestro AG. בנוסף, Covestro AG אינה נושאת בכל אחריות לזמינותם של אתרים מסוג זה או לתוכנם, או חבות כלשהי לנזקים או פגיעות העלולות להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכנים מסוג זה, בכל צורה שהיא. Covestro AG אינה ערבה לכך שהמידע המופיע באתרים המקושרים היה באופן קבוע בעל איכות זהה. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים מוצעים למשתמשים באתר זה מטעמי נוחיות בלבד. המשתמשים נכנסים לאתרים אלה על אחריותם בלבד. בחירת הקישורים אינה מיועדת בשום אופן להגביל את המשתמשים לקישורים האלה.

מידע המועבר על ידך

המשתמשים באתר זה אחראים באופן מלא לתוכן המידע שהם מוסרים ל- Covestro AG ולנכונותו. כמו כן, המשתמשים אחראים שלא להפר זכויות של צד שלישי העשויות להיות קשורות לנתונים אלה. המשתמשים באתר נותנים את הסכמתם לכך ש- Covestro AG תשמור נתונים אלה ותעשה בהם שימוש לצורך ניתוח סטטיסטי או לכל מטרה עסקית אחרת, אלא אם כן המידע מכיל פרטים אישיים החורגים מנתוני השימוש והפרטים המפורטים בסעיפים 14 ו-15 בחוק הטלמדיה הגרמני (Telemediengesetz). Covestro AG רשאית באופן מפורש לעשות שימוש בנתונים של הודעות מסוג זה, כולל רעיונות, המצאות, שרטוטים, טכניקות וידע המופיעים בהן, לכל מטרה, לרבות פיתוח, ייצור ו/או שיווק מוצרים או שירותים, לשכפל מידע כזה ולהעמיד אותו לרשות צד שלישי ללא כל הגבלה.

משתמשים בינלאומיים

אתר זה נבדק, מופעל ומעודכן על-ידי Covestro AG בלברקוזן, גרמניה. הוא מיועד לשימוש בינלאומי. עם זאת, Covestro AG אינה אחראית לכך שהפרטים המופיעים באתר זה תקפים לגבי העולם כולו, ובמיוחד לכך שהמוצרים והשירותים יהיו זמינים באותו מראה חיצוני, באותם גדלים או באותם תנאים בכל מקום בעולם. במידה ואתה מבקר באתר זה או מוריד ממנו תכנים, אנא שים לב לכך שמוטלת עליך האחריות לוודא שהינך פועל בהתאם לחוקי המדינה בה הינך נמצא.

המוצרים המופיעים באתר זה עשויים להיות באריזות שונות, בגדלים שונים של אריזות, או עם כיתוב וסימון שונה, בתלות במדינה בה הינך נמצא.

בארה"ב מיוצגים עסקיה של Covestro AG על ידי Covestro LLC. לקוחות בארה"ב מתבקשים לפנות אל חברה זו.

מכירת מוצרים של Covestro

המוצרים שלנו נמכרים על פי הגרסה הנוכחית של התנאים הכללים למכירה ומשלוח.

כניסה לאתר: נתוני הגישה

לתשומת לבך, הינך מחויב להגן על נתוני הגישה משימוש בלתי מורשה של צד שלישי. עליך לוודא שלא ניתן לעשות שימוש בזכויות גישה אלה על-ידי אחרים ללא אישורך.

עליך להודיע מיד ל- Covestro AG אם נודע לך על פגיעה בביטחותם של פרטים מכל סוג שהוא באתר האינטרנט של Covestro AG, או במידה ובלתי מורשים קיבלו לידיהם את נתוני הגישה שלך, או אם קיים חשש שגישה כזו עלולה להיות אפשרית.

תחום שיפוט

על דרישות ותביעות משפטיות מכל סוג שהוא הקשורות באתר זה יחול הדין של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, למעט הוראותיו של החוק הפרטי הבינלאומי, הוראותיה של אמנת האג בדבר חוק אחיד למכר טובין בינלאומי מיום 1 ביולי 1964 (Hague Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods of July 1, 1964) והוראותיה של אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי מיום 11 באפריל 1980 (UN Sales Convention of April 11, 1980).

אמירות צופות פני עתיד

אתר זה עשוי לכלול אמירות צופות פני עתיד המתבססות על הנחות עכשוויות או תחזיות שנערכו על-ידי הנהלת Covestro. סיכונים ידועים ובלתי ידועים שונים וגורמים אחרים עלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מההערכות שניתנות כאן בכל הנוגע לתוצאות העתידיות הממשיות, המצב הכלכלי, הפיתוח או ביצועי החברה. גורמים אלה נידונים בדו"חות הציבוריים של Covestro הניתנים להורדה באתר של Covestro שכתובתו: www.covestro.com. החברה לא מקבלת על עצמה כל התחייבות לעדכן אמירות צופות פני עתיד אלה או להתאימן לאירועים עתידיים או התפתחויות עתידיות.