מדיניות פרטיות

הגנת מידע

קובסטרו (Covestro) מודעת לכך שההגנה על מידע פרטי בעקבות שימוש באתר שלנו היא נושא חשוב. אנו מייחסים חשיבות רבה להגנה על הנתונים האישיים שלך. לפיכך, ברצוננו שתדע איזה מידע אנו שומרים ואיזה מידע אנו משמיטים. מטרתה של מדיניות פרטיות זו הינה ליידע אותך לגבי אמצעי הבטיחות בהם אנו נוקטים.

איסוף נתונים

הינך יכול להשתמש באתר שלנו מבלי למסור את פרטיך האישיים. אינך נדרש לספק מידע אישי כתנאי לשימוש באתר זה, למעט המידע הדרוש לשם אספקת מוצר או שירות על פי בקשתך. כשאתה משתמש באתר שלנו, ייתכן שמידע יישמר למטרות בטיחות שונות. מידע זה עשוי לכלול את שם ספק שירותי האינטרנט שלך, את האתר שבו השתמשת לשם קישור לאתר שלנו, את אתרי האינטרנט אליהם אתה מגיע דרך האתר שלנו ואת כתובת ה-IP שלך. נתונים אלה עשויים להוביל לחשיפת זהותך, אך אנו לא נעשה בהם שימוש למטרה זו. אנו משתמשים בנתונים מפעם לפעם למטרות סטטיסטיות, אך שומרים על האנונימיות של כל משתמש ומשתמש, כך שלא יהיה ניתן לחשוף את זהותו. במקרים בהם מידע אישי מועבר לגופים אחרים כדי לספק לך מוצרים או שירותים אותם הזמנת, או לכל מטרה אחרת לה נתת את הסכמתך, אנו נוקטים באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להבטיח את שמירתן של הוראות הגנת המידע הרלוונטיות.

איסוף ועיבוד של נתונים אישיים

אנו אוספים נתונים אישיים רק במידה ומידע מסוג זה יימסר לנו על-ידך במסגרת רישום, מילוי טפסים או בדואר אלקטרוני, כחלק מהזמנת מוצרים או שירותים, פניות או בקשות לגבי חומרים שהוזמנו או במצבים דומים בהם בחרת למסור לנו מידע.

בסיס הנתונים ותוכנו מצויים בחברתנו ונשמרים במעבדי נתונים או שרתים הפועלים מטעמנו ואחראים כלפינו. המידע האישי שלך לא יועבר על-ידינו או על-ידי סוכנים שלנו לשימושו של צד שלישי בשום צורה שהיא, אלא אם כן קיבלנו לשם כך את הסכמתך, או במידה וחוייבנו לעשות כן על-פי חוק.

אנו נפקח על השליטה ונשמור על האחריות לשימוש בנתונים אישיים שיימסרו לנו על-ידך. ייתכן כי חלק מן המידע יישמר או יעובד במחשבים הממוקמים בתחומי שיפוט אחרים, כגון ארצות הברית, שחוקי הגנת המידע שלה יכולים להיות שונים מהחוקים בתחום השיפוט באזור מגוריך. במקרים כאלה נוודא שננקטו אמצעי הזהירות הנדרשים באותה מדינה על מנת להבטיח שמעבד נתונים יכלול אמצעים ראויים להגנת נתונים, שהם שווי ערך לאלה הנהוגים במדינה בה הינך גר.

מטרות השימוש

הנתונים שאנו אוספים ישמשו אך ורק כדי לספק לך את המוצרים או השירותים אותם הזמנת, או למטרות אחרות אשר נתת להן את הסכמתך, למעט במקרים בהם קיימות הוראות אחרות על-פי חוק.

זכות לגישה ולעריכת תיקונים

הינך רשאי לעיין במידע האישי השמור במערכת שלנו ולערוך בו תיקונים, אם הינך סבור שהמידע אינו מעודכן או שגוי. ניתן לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת המופיעה במערכת האתר או ליצור קשר עם הממונה על הגנת המידע מטעם החברה בכתובת להלן.

זכות ביטול

הינך רשאי בכל עת לבטל את הסכמתך לשימוש העתידי בנתוניך האישיים. גם במקרים מסוג זה ניתן לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת המופיעה במערכת האתר או ליצור קשר עם הממונה על הגנת המידע מטעם החברה בכתובת להלן.

החזקת מידע

החזקת המידע מתבצעת על-ידינו רק לפרק הזמן הדרוש למתן שירותים אותם ביקשת או שנתת להם את הסכמתך, למעט מקרים בהם קיימות הוראות אחרות על-פי חוק (למשל במקרה של תביעה משפטית המחכה להכרעה).

שימוש בקבצי עוגיות (cookies)

עוגיות הינן קבצי מלל קטנים הנשמרים בדפדפן האינטרנט של המבקר באתר. השימוש בהן מאפשר לנו לזהות את הדפדפן של המבקר באתר במטרה לשפר את האתר ולפשט את השימוש בו. לא ייעשה שימוש במידע הנאסף על-ידי העוגיות על מנת לחשוף את זהותם של המבקרים באתר. ההגדרות של רוב הדפדפנים מאפשרות שימוש אוטומטי בקבצי עוגיות. ניתן לשנות את הגדרות הדפדפן כדי למנוע את השימוש בהם, או כדי לקבל הודעה כאשר הם מוגדרים.

אבטחה

Covestro נוקטת באמצעי בטיחות טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע שלך בפני מניפולציה, אובדן, הרס או גישה בלתי מורשית. נתונים אישיים שיימסרו על-ידך ל- Covestro יהיו מוצפנים במעבר כדי למנוע שימוש לרעה כלשהו על-ידי צד שלישי. נהלי הבטיחות שלנו מתעדכנים באופן שוטף ומבוססים של התפתחויות טכנולוגיות חדשות.

ילדים

לאור החשיבות של הגנה על פרטיותם של ילדים, אין אנו אוספים, מעבדים או משתמשים באתרנו במידע כלשהו בנוגע למבקר שידוע לנו שהוא מתחת לגיל 13, ללא הסכמה מראש של נציגיו החוקיים. נציג חוקי כזה רשאי להגיש בקשה לעיין במידע שנמסר על-ידי הילד ו/או לדרוש כי יימחק.

יצירת קשר

לבירור בכל בעיה, שאלה או רעיון, ניתן ליצור קשר עם אחד מאנשי הקשר המופיעים להלן.

הממונה על הגנת המידע (Corporate Data Protection Officer) מטעם חברת Covestro AG:

וולפגנג מיבאך (Wolfgang Miebach)
שד' קייזר וילהלם 60 (Kaiser-Wilhelm-Allee 60)
לברקוזן 51373, גרמניה (51373 Leverkusen)
טלפון: +49(0)214 6009 7171

Contact Data Protection Officer (ליצירת קשר עם הממונה על הגנת המידע מטעם החברה)

ההתפתחות המתמדת של האינטרנט מצריכה מדי פעם שינויים במדיניות הפרטיות שלנו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לערוך שינויים בעת הצורך.