Általános felhasználási feltételek

A weboldal hozzáférésére és használatára az alábbi feltételek érvényesek. Kérjük, csak akkor használja a weboldalt, ha elfogadja ezeket a feltételeket. Ezt a weboldalt a Covestro AG fejlesztette és üzemelteti. Fenntartjuk a weboldal, az Általános felhasználási feltételek vagy az Értékesítési és kiszállítási feltételek részleges vagy teljes módosításának jogát. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen módosításokat saját belátásunk szerint, és előzetes értesítés nélkül végezzük el. Ezért arra kell kérnünk, hogy a következő alkalommal, amikor felkeresi ezt a weboldalt, tekintse meg ismét a feltételeket, és ellenőrizze, hogy történt-e bármilyen módosítás vagy kiegészítés.

Tartalmak felhasználása

A weboldalon megjelenő minden adat, dokumentum és illusztráció a Covestro AG kizárólagos tulajdona. Bármilyen felhasználási engedélynek feltétele, hogy minden másolaton feltüntessék a megfelelő szerzői jogi megjegyzést, hogy az adatokat kizárólag személyes célokra használják fel (a kereskedelmi célú felhasználás tilos), az adatok semmilyen módon nem változtathatók meg, és a weboldalról kinyert bármilyen illusztrációt kizárólag a hozzá társított szöveggel együtt szabad felhasználni.

Védjegyek és szerzői jog

A weboldalon szereplő összes védjegy - hacsak nincs máshogy feltüntetve, illetve egyéb módon harmadik fél tulajdonaként jelölve - a Covestro Group tulajdona. A védjegyek jogosulatlan használata kifejezetten tilos, és a szerzői jog, a védjegyoltalom vagy egyéb ipari tulajdonra vonatkozó jog megsértésének minősül.

Korlátozott felelősség

A Covestro AG legjobb tudása és meggyőződése szerint, belső és külső forrásokból, szakértői támogatást igénybe véve gyűjtötte össze a weboldalon szereplő részletes adatokat. Arra törekszünk, hogy az információkat folyamatosan bővítsük és frissítsük. A weboldalon szereplő információk kizárólag a Covestro AG, valamint a vállalat termékeinek és szolgáltatásainak bemutatását szolgálják. Ennek ellenére a vállalat nem állítja, illetve nem vállal kifejezett vagy beleértett jótállást a weboldalon szereplő adatok hiánytalanságára vagy pontosságára vonatkozóan. Vegye figyelembe, hogy az oldalon szereplő adatok a közlés napján ugyan pontosak, de a későbbiekben nem feltétlenül lesznek naprakészek. A fentiek miatt azt javasoljuk, hogy ellenőrizze a weboldalról szerzett információk helyességét, mielőtt bármilyen formában felhasználná azokat. A weboldalon adott tanácsok nem mentik fel azon kötelezettsége alól, hogy saját maga is ellenőrizze a legfrissebb előírásokat - elsősorban a biztonsági adatlapokon, illetve a műszaki jellemzők között -, illetve olvassa el a termékeinken feltüntetett adatokat, hogy azok megfelelnek-e a tervezett folyamatokhoz és célokra. Amennyiben termékeink vagy szolgáltatásaink használatával kapcsolatban tanácsra vagy útmutatásra van szüksége, kérjük, forduljon közvetlenül hozzánk. A weboldal használói kijelentik, hogy a weboldalt saját felelősségükre nyitják meg és használják fel annak tartalmát. Sem a Covestro AG, sem a weboldal írásában, előállításában vagy közzétételében szerepet vállaló harmadik fél nem vonható felelősségre a weboldal megnyitásából vagy elérhetetlenségéből, annak használatából vagy használhatatlanságából, illetve a weboldalon szereplő adatok alkalmazásából eredő károkért vagy sérülésekért.

Harmadik fél beszállítók weboldalai/hivatkozások

A weboldal harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozásokat/referenciákat tartalmaz. A fenti hivatkozások biztosításával a Covestro AG nem szavatolja a megjelenő tartalmat. A Covestro AG nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak elérhetőségére vagy tartalmára vonatkozóan, illetve azok tartalmának bárminemű használatából eredő károkért vagy sérülésekért. A Covestro AG nem vállal garanciát a hivatkozott oldalakon megjelenő adatok következetes minőségéért. Az egyéb oldalakra mutató hivatkozások csak a weboldal felhasználóinak kényelmét szolgálják. A felhasználók saját felelősségükre léphetnek be ezekre az oldalakra. A hivatkozások kiválasztása semmilyen módon nem korlátozza a felhasználókat a hivatkozott oldalakra.

A felhasználó által megadott adatok

A weboldal felhasználója kizárólagos felelősséggel tartozik a Covestro AG részére elküldött adatok tartalmáért és pontosságáért, valamint az adatokhoz esetegesen kapcsolódó harmadik felek jogainak csorbítatlanságáért. A felhasználó beleegyezését adja, hogy a Covestro AG tárolja, valamint statisztikai elemzés vagy bármilyen más meghatározott üzleti cél érdekében felhasználja ezeket az információkat, amennyiben azok nem tartalmaznak személyes adatokat, a master és személyes adatokon túlmenően, a német Telemédia törvény (Telemediengesetz) 14. és15. paragrafusa szerint. A Covestro AG jogosult az ilyen üzenetekben szereplő tartalmak - beleértve az ötleteket, újításokat, tervezeteket, technikákat és szakértelmet - tetszőleges célú felhasználására, ideértve a fejlesztést, a termékek és szolgáltatások előállítását és/vagy marketingjét; valamint a fenti adatok korlátozás nélküli reprodukálására, illetve harmadik fél számára történő átadására.

Nemzetközi felhasználók

A weboldalt a Covestro AG, Leverkusen, Németország ellenőrzi, üzemelteti és frissíti. Nemzetközi használatra készült. A Covestro AG semmilyen garanciát nem vállal arra vonatkozóan, hogy a weboldalon megjelenő adatok világszerte pontosak legyenek, valamint különösen arra vonatkozóan, hogy a termékek és szolgáltatások azonos kinézettel, méretben vagy azonos feltételek mellett jelennek meg világszerte. Amennyiben ezt a weboldalt vagy letöltő központot használja, akkor a felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a vonatkozó helyi jogszabályok betartásáért.
A weboldalon feltüntetett termékek esetenként eltérő csomagolásban, eltérő méretű csomagolásban vagy más feliratozással, illetve jelöléssel kaphatók egyes országokban.
Az USA-ban a Covestro üzleti tevékenységét a Covestro LLC végzi. Az Egyesült Államokban élő felhasználóknak ehhez a jogi személyhez kell fordulni.

Covestro termékek értékesítése

Termékeink értékesítése az Általános értékesítési és kiszállítási feltételek aktuális változata szerint történik.
Bejelentkezés az oldalra: Hozzáférési jogok
Felhívjuk figyelmét, hogy hozzáférési jogait meg kell védenie jogosulatlan harmadik felektől, és gondoskodnia kell arról, hogy mások ne használhassák fel azt felhatalmazás nélkül. Haladéktalanul értesítenie kell a Covestro AG-t, ha tudomására jut a biztonsági szabályok megsértése a Covestro AG weboldalán elérhető bármely adattal kapcsolatban, vagy jogosulatlan személyek hozzáférésével kapcsolatban, vagy ha arra utaló jeleket tapasztalt, hogy az ilyen hozzáférés lehetővé válhat.

Alkalmazandó jog

A weboldallal vagy annak használatával kapcsolatban felmerülő bármely jogi kereset vagy per esetében a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei az irányadók, az alól a nemzetközi magánjog és a Hágai Egyezményben foglalt (Áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó egyezmény, 1964. július 1.), valamint az ENSZ Adásvételi Egyezmény (1980. április 11.) rendelkezései jelentenek kivétel.

Előremutató állítások

Ez a weboldal tartalmazhat előremutató állításokat, melyek a jelenlegi feltételezéseken és a Covestro vagy alcsoportjai által tett előrejelzéseken alapulnak. A különféle ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők hatására a vállalat jövőbeli, tényelegesen megvalósuló eredményei, pénzügyi helyzete, fejlődése vagy teljesítménye eltérhetnek az itt megadott becslésektől. Ezek a tényezők megvitatásra kerülhetnek a Covestro nyilvános jelentéseiben, melyek a Covestro weboldalán érhetők el: www.covestro.com. A vállalat nem vállal felelősséget az előremutató állítások frissítéséért vagy azért, hogy ezen állítások megfeleljenek a jövőbeli eseményeknek vagy fejlesztéseknek.