Polityka prywatności

Ochrona danych

Covestro ma świadomość, że ochrona prywatności dla osób korzystających ze stron internetowych naszej firmy jest sprawą o istotnym znaczeniu. Kwestie ochrony danych osobowych traktujemy z należytą powagą. Dlatego w tym miejscu wyjaśniamy nasze podstawowe zasady postępowania z danymi osobowymi. Niniejsze wskazówki oraz w razie potrzeby inne informacje można znaleźć wszędzie tam, gdzie zbierane są tego rodzaju dane.
O ile w poniższych rozdziałach nie podano inaczej, podstawę prawną postępowania z danymi udostępnianymi nam w celu świadczenia zamawianych usług stanowi art. 6 (1, b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Zbieranie i przetwarzanie informacji

Korzystanie z oferty internetowej Covestro jest możliwe bez konieczności udostępniania danych osobowych. Niektóre oferty i usługi, które można znaleźć na naszej stronie, dla celów korzystania z nich wymagają jednak podania swoich danych osobowych.

Rejestrowanie technicznych danych dostępowych

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych Covestro za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu rejestruje dane i informacje, które nie są jednak wykorzystywane jako dane osobowe. Techniczne dane dostępowe, zapisywane w plikach dziennika serwera, obejmują przykładowo następujące dane:

 • informacje o typie przeglądarki oraz jej używanej wersji
 • system operacyjny użytkownika
 • dostawca internetowy użytkownika
 • adres IP użytkownika
 • data i godzina dostępu
 • strony internetowe, z których system użytkownika dostaje się na nasze strony internetowe (adres referujący)
 • strony internetowe, wywoływane przez system użytkownika poprzez naszą stronę.

Przetwarzanie danych służy dostarczaniu treści naszych stron internetowych, gwarantowaniu sprawności naszych systemów informatycznych i optymalizacji naszej strony, a także dbaniu o nasze prawnie uzasadnione interesy, aby w przypadku niedopuszczalnego dostępu, względnie prób takiego dostępu zlecić ich wyjaśnienie (art. 6 (1, f) RODO).

Pliki cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies. Są to dane zapisywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Podczas wywoływania strony pliki cookies mogą zostać na nią przekazane, umożliwiając tym samym przyporządkowanie użytkownika. Pliki cookies pomagają przy tym w uproszczeniu korzystania ze stron internetowych przez użytkowników.

Instalowanie plików cookies można w każdej chwili wyłączyć, wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglądarki. Zainstalowane pliki cookies mogą zostać w każdym momencie usunięte. Zwracamy jednak uwagę na to, że dezaktywacja plików cookies może skutkować brakiem pełnego dostępu do niektórych funkcji naszej strony internetowej.

* Pliki cookies, które z reguły są usuwane po zakończeniu sesji, nie zostały tu podane.

Google Analytics

Na naszej witrynie internetowej włączona jest usługa Google Analytics. Integrację z witryną oraz działanie tej usługi wyjaśniamy poniżej.

Google Analytics to internetowa usługa analityczna Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (dalej zwana: “Google”). Google Analytics jest narzędziem analizy internetowej, które umożliwia analizowanie interakcji odwiedzających z platformą online i tym samym ciągłe ulepszanie platformy. Google-Analytics używa również plików cookie (pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwa z witryny internetowej). Informacje o korzystaniu z tej platformy online, wygenerowane przez plik cookie, są z reguły przesyłane na jeden z serwerów Google w USA i tam zapisywane. Do informacji zapisywanych przez pliki cookie Google Analytics należą na przykład czas wizyty na platformie online, częstość wybierania platformy online przez odwiedzającego oraz miejsce, z którego odwiedzający wszedł na platformę online. Aby ustalić ostatnią z podanych wartości, Google zbiera przede wszystkim adres IP użytkownika. Na naszej platformie online aktywizowaliśmy jednakże anonimizację IP. Na tej podstawie w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa adres IP zostaje jednak przed jego przekazaniem do USA skrócony przez Google, np. poprzez usunięcie ostatniego oktetu w przypadku typu adresu IPv4, względnie ostatnich 80 bitów w przypadku typu adresu IPv6. Na nasze zlecenie Google korzysta z wyżej wymienionych informacji w celu analizy Państwa użytkowania witryny internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na witrynie oraz świadczenia innych usług dla operatora witryny związanych z korzystaniem z witryny oraz internetu. Google nie łączy przesłanego w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adresu IP z innymi danymi. Google posiada ponadto certyfikat w ramach porozumienia o prywatności EU-US Privacy Shield, dzięki czemu Państwa dane przechowywane są przez Google w USA z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony prywatności.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez Google Analytics poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki („tryb prywatny“, który można znaleźć w ustawieniach większości przeglądarek). Pragniemy jednak ponownie przypomnieć, że w takim przypadku może się zdarzyć, iż nie wszystkie funkcje tej witryny internetowej będą dostępne w pełnym zakresie.

Ponadto mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Państwa z witryny internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do wyszukiwarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć bezpośrednio na stronach Google.

Dane osobowe

Inne dane osobowe zbierane są tylko wówczas, kiedy zostaną nam udostępnione przez użytkowników np. poprzez wypełnienie formularzy, przesłanie wiadomości e-mail, w ramach zamawiania produktów czy usług, składania zapytań czy zamówień materiałów.

Rejestracja na naszych stronach internetowych (o ile istnieje) W przypadku korzystania z możliwości zarejestrowania się na naszej stronie internetowej z podaniem danych osobowych dane te przekazywane są administratorowi każdorazowo w masce wprowadzania danych.

Podczas rejestracji zapisywany jest adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji. Służy to eliminowaniu nadużywania tej usługi.

Rejestracja danych konieczna jest do udostępniania treści i usług. Zarejestrowane osoby mają w każdej chwili możliwość zlecenia usunięcia lub zmiany zapisanych danych. Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie otrzymać informację o zapisanych o niej danych osobowych.

Możliwości kontaktu

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania z nami kontaktu drogą elektroniczną. Dane osobowe udostępnione nam w przypadku wybrania tej możliwości nawiązania kontaktu zostają automatycznie zapisane. Zapisywanie tych danych służy wyłącznie w celu opracowania złożonego zapytania lub nawiązania kontaktu z daną osobą.

Alternatywnie istnieje możliwość nawiązania z nami kontaktu, korzystając z podanego numeru telefonu lub wysyłając pisemną wiadomość na podany adres.

Newsletter

W przypadku prenumerowania Newslettera naszego przedsiębiorstwa dane przekazywane są administratorowi każdorazowo w masce wprowadzania danych.
Podczas zgłoszenia do Newslettera zapisywany jest adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji. Służy to zapobieganiu nadużywania usług czy adresu e-mail osoby, której dane dotyczą. Przekazywanie danych osobom trzecim nie ma miejsca. Wyjątkiem jest sytuacja, w której istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych.

Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłania Newslettera. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wypowiedzieć prenumeratę Newslettera. W każdym momencie można też wycofać zgodę na zapisywanie swoich danych osobowych. W tym celu w każdym Newsletterze znajduje się odpowiedni link.

Przekazywanie danych w celu ich przetwarzania na nasze zlecenie Przetwarzanie udostępnionych nam danych wykonywane jest w pewnym zakresie przez wyspecjalizowanych usługodawców, którzy przetwarzają dane osobowe tylko na nasze zlecenie, dokładnie według naszych wytycznych i na podstawie odpowiednich umów o przetwarzanie danych na zlecenie.

Przetwarzanie danych poza UE / EOG

Udostępnione nam dane przetwarzane są częściowo poza Unią Europejską („UE”) czy Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), gdzie generalnie mogą obowiązywać niższe standardy ochrony danych. W takich przypadkach zapewniamy, np. poprzez umowne uzgodnienia z naszym partnerami, istnienie gwarancji dostatecznego poziomu ochrony udostępnionych nam danych lub prosimy osobę, której dane dotyczą, o jej wyraźną zgodę.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe przez okres konieczny do wykonania zamówionej usługi lub przez okres, na jaki osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam zgody, pod warunkiem że nie obowiązują żadne inne wymogi prawne, takie jak na przykład terminy przechowywania danych wynikające z prawa handlowego i podatkowego lub terminy w przypadku toczących się postępowań sądowych.
(Pliki dziennika strony internetowej – 2 lata, zapytania-Centrum Odpowiedzi – 6 lat)

Bezpieczeństwo danych

Udostępnione nam dane są chronione przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie ich przez przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych bądź nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim. Nasze środki bezpieczeństwa są przy tym na bieżąco kontrolowane i ulepszane stosownie do rozwoju technicznego i naszych możliwości organizacyjnych.

Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo

 • do informacji o przechowywanych przez nas, dotyczących ich danych;
 • do sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
 • do sprzeciwu, gdy dane przetwarzane są w naszym uzasadnionym interesie, w interesie publicznym lub w celu profilowania, chyba że będziemy mogli wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych;
 • do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym prawnie, tj. na przykład w art. 20 RODO, oraz
 • do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Zgody udzielone na zbieranie, przetwarzanie i użytkowanie swoich danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odnośnych rozdziałach, gdzie opisane zostało przetwarzanie danych wykonywane na podstawie udzielonej zgody.

W tym celu wystarczająca jest pisemna informacja skierowana do działu ochrony danych koncernu (adres i formularz kontaktowy patrz poniżej).

Ochrona prywatnej sfery życia dzieci

Dane osobowe dzieci nie są przez nas zbierane w sposób świadomy. Z reguły nie dowiadujemy się, w jakim wieku jest osoba odwiedzająca naszą stronę. W związku z tym, że ochrona dzieci korzystających z ofert internetowych jest dla nas szczególnie ważna, zalecamy wszystkim rodzicom i opiekunom instruowanie dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. Dzieci nie powinny przekazywać firmie Covestro swoich danych osobowych bez wyraźnej zgody rodziców i opiekunów.

Kontakt

Administratorem witryny internetowej jest Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Niemcy
tel.: +49 214 6009 2000.

W razie pytań czy sugestii dotyczących ochrony danych należy zwracać się do działu ochrony danych koncernu w Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Niemcy
tel.: +49 214 6009 2000 lub kontakt 

Stały rozwój internetu sprawia, że musimy co pewien czas dostosowywać naszą deklarację ochrony danych. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania odpowiednich zmian w dowolnym momencie.