Polityka prywatności

Oświadczenie o polityce prywatności

Państwa prawo do ochrony danych jest naszym obowiązkiem. Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla Covestro niezmiernie istotnym aspektem branym pod uwagę przy wszystkich procesach biznesowych. Dlatego korzystając z okazji, chcielibyśmy wyjaśnić podstawowe zasady stosowane podczas przetwarzania Państwa danych osobowych. Te i wszelkie dodatkowe informacje są zawsze przekazywane przy okazji gromadzenia danych osobowych.
Poniżej nawiązujemy do przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu UE o Ochronie Danych Osobowych, jako przykładowych. Aby zapewnić większą czytelność, niniejsza globalna deklaracja ochrony danych sama w sobie nie odwołuje się do, często porównywalnych, przepisów krajowych. W razie potrzeby te i inne informacje zawarte są w deklaracji specyficznej dla danego kraju (można ją znaleźć w kolumnie „Jesteś tutaj”).

Jeżeli w kolejnych punktach nie zostanie zaznaczone inaczej, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych w celu realizacji żądanych usług stanowić będzie art. 6 (1, b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Gromadzenie i przetwarzanie informacji

Mogą Państwo korzystać ze strony internetowej Covestro bez podawania nam jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże, aby skorzystać z niektórych ofert i usług dostępnych na naszych stronach, wymagane jest podanie danych osobowych.

Rejestrowanie technicznych danych dostępowych

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, Covestro gromadzi dane i informacje za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu. Jednak zasadniczo informacje takie nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników naszych stron internetowych. Techniczne dane dostępowe przechowywane w plikach dzienników serwera obejmują przykładowo następujące dane:

 • informacje o typie i wersji przeglądarki użytkownika,
 • system operacyjny użytkownika,
 • dostawca usług internetowych użytkownika,
 • adres IP użytkownika,
 • data i godzina dostępu,
 • strony, które odesłały system użytkownika do naszej strony internetowej (adres odsyłający),
 • strony, do których system użytkownika uzyskał dostęp przez naszą stronę internetową.

Dane przetwarzane są w celu dostarczenia zawartości naszych stron internetowych, zapewnienia funkcjonalności naszych systemów informatycznych oraz optymalizacji naszej strony internetowej i ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu wyjaśnienia nieuprawnionego dostępu lub próby dostępu do naszej strony internetowej (art. 6 ustęp 1 f RODO).

Pliki cookies

Nasze strony internetowe korzystają z plików cookies. Są to pliki zapisywane na komputerze użytkownika przez jego przeglądarkę internetową. Po wejściu na stronę internetową pliki cookies mogą być przesyłane na tę stronę, a tym samym pozwalają na przypisanie użytkownika. Pliki cookies upraszczają użytkownikom korzystanie ze stron internetowych.

Zawsze istnieje możliwość odmowy korzystania z plików cookies przez zmianę ustawień przeglądarki. Pliki cookies, które zostały ustawione, mogą zostać skasowane w dowolnym momencie.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jeżeli dezaktywują Państwo pliki cookies, mogą Państwo nie mieć możliwości skorzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej w najpełniejszym zakresie.

Dane zapisywane z wyżej wymienionych powodów technicznych mogą być analizowane do celów statystycznych, jednakże użytkownik indywidualny pozostanie anonimowy.

*Pliki cookies, które są regularnie usuwane na koniec sesji, nie są tutaj wymienione.

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Analytics. Integrację i funkcjonowanie tej usługi wyjaśniono poniżej.

Google Analytics to internetowa usługa analizy sieciowej realizowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: Google). Google Analytics to narzędzie do analizy sieci, które może służyć do dalszego udoskonalania stron internetowych przez analizę interakcji między użytkownikami a tymi stronami. Google Analytics także stosuje pliki cookies (pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach, które umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych). Informacje tworzone przez pliki cookies dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zasadniczo przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Informacje przechowywane przez pliki cookies Google Analytics obejmują np. godzinę wejścia na stronę internetową, częstotliwość odwiedzin poszczególnych stron oraz ścieżkę dostępu do strony. Aby to ustalić, Google w pierwszej kolejności zapisuje adres IP użytkownika. Jednakże na naszej stronie aktywowana jest anonimizacja adresów IP. W rezultacie na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed transmisją do Stanów Zjednoczonych Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google, np. przez usunięcie ostatniego oktetu IPv4. W Państwa imieniu Google będzie wykorzystywać wyżej wymienione informacje do oceny korzystania ze strony internetowej przez Państwa, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystania z internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP wysyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Firma Google jest także certyfikowana zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA, a w ten sposób zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony Państwa danych w USA.

Mogą Państwo odmówić Google Analytics zgody na korzystanie z plików cookies poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce („Tryb prywatny”, dostępny w ustawieniach większości przeglądarek). Należy jednak ponownie zwrócić uwagę, że w przypadku dezaktywacji plików cookies nie będą Państwo mogli w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony.

Dodatkowo mogą Państwo wyłączyć gromadzenie danych generowanych przez pliki cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google przez pobranie i instalację wtyczki dla przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć bezpośrednio na stronieGoogle.

DMP tag

Sami korzystamy z technologii „DMP tag” strony trzeciej, firmy The ADEX GmbH z Berlina, aby w sposób zanonimizowany gromadzić informacje na temat Państwa zachowań związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz by przypisać tym anonimowym informacjom prezentację Internetowej Reklamy Behawioralnej. Mogą Państwo dostosować ustawienia dotyczące gromadzenia i wykorzystania informacji dla Google w ustawieniach reklam Google w ustawieniach plików cookies. Mogą Państwo także dostosować ustawienia dotyczące gromadzenia i korzystania z informacji za pośrednictwem technologii The ADEX w Państwa ustawieniach plików cookies lub klikając następujący link: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/#opt-in-out

Ewentualnie mogą Państwo zrezygnować z ustawień dotyczących gromadzenia oraz korzystania z informacji poprzez aktywację lub dezaktywację The ADEX GmbH z siedzibą w Berlinie (oznaczonego jako ADEX) jako dostawcy w centralnym menedżerze preferencji YourOnlineChoices (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement).

Dane osobowe

Inne dane osobowe gromadzone są tylko wówczas, gdy sami je Państwo nam podadzą, na przykład podczas wypełniania formularza, wysyłania e-maili, składania zamówienia na usługi lub produkty, wysyłania zapytań lub prośby o przesłanie materiałów.

Rejestracja na naszych stronach internetowych (jeżeli dotyczy) Jeżeli skorzystają Państwo z opcji rejestracji na naszej stronie internetowej i podadzą nam swoje dane osobowe, dane wpisane w polach wprowadzania zostaną przekazane podmiotom Covestro odpowiedzialnym za przetwarzanie tych danych.

Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej zapisywany jest Państwa adres IP oraz data i godzina rejestracji. Ma to na celu ochronę przed niewłaściwym korzystaniem z usług.

Rejestracja tych danych jest wymagana w celu dostarczania treści lub usług. Osoby zarejestrowane mogą w dowolnym momencie usuwać lub zmieniać swoje dane, które zostały zapisane. Osoby, których to dotyczy, mogą w dowolnym momencie uzyskać informację na temat swoich danych osobowych, które zostały zapisane.

Opcje kontaktu

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, z którego mogą Państwo skorzystać, aby skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej opcji kontaktu, dane osobowe, jakie zostaną podane, zostaną automatycznie zapisane. Dane zapisywane są wyłącznie w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dotyczą.

Ewentualnie mogą Państwo kontaktować się z nami pod podanym numerem telefonu lub listownie, na podany adres.

Newsletter

Jeżeli dokonają Państwo subskrypcji naszego firmowego newslettera, dane wpisane w polach wprowadzania zostaną przekazane podmiotom Covestro odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

Podczas dokonywania subskrypcji newslettera zapisywany jest Państwa adres IP oraz data i godzina rejestracji. Ma to na celu zapobieganie nieprawidłowemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail indywidualnych osób.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Osoba, która dokonała subskrypcji, może w dowolnym momencie z niej zrezygnować. W dowolnym momencie możliwe jest także wycofanie zgody na przechowywanie danych osobowych. W tym celu do każdego newslettera dołączony jest odpowiedni link.

Ujawnianie danych oraz cel przetwarzania zamówień

W niektórych przypadkach do przetwarzania Państwa danych wykorzystujemy wyspecjalizowanych usługodawców. Usługodawcy przetwarzają informacje osobowe wyłącznie w naszym imieniu, działając ściśle według naszych instrukcji oraz na podstawie odpowiednich umów między administratorem a podmiotem przetwarzającym.

Przetwarzanie danych poza UE / EOG

W niektórych przypadkach Państwa dane mogą być przetwarzane także w krajach nienależących do Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), gdzie poziom zabezpieczenia danych może być niższy niż w UE. W takich przypadkach zapewniamy, że odpowiedni poziom ochrony Państwa danych jest gwarantowany, na przykład przez zawarcie umów z naszymi wykonawcami, w celu zapewnienia, że zastosują oni odpowiedni poziom ochrony Państwa danych. Możemy także poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Przechowywanie Państwa danych

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji żądanej usługi lub przez okres, na jaki wyrazili Państwo swoją zgodę, chyba że będziemy podlegać innym obowiązkom prawnym, takim jak okresy przechowywania wymagane zgodnie z prawem handlowym lub podatkowym albo w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi.
(Pliki dziennika strony internetowej – 2 lata, zapytania o kontakt – Centrum Odpowiedzi – 6 lat)

Bezpieczeństwo danych

Dane, które Państwo nam udostępniają, są chronione z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest ich zabezpieczenie przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem lub nieautoryzowanym udostępnieniem osobom trzecim. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają stałej weryfikacji i udoskonalaniu, zgodnie z rozwojem technologicznym i dostępnymi możliwościami organizacyjnymi.

Informacje dotyczące Państwa praw

Mają Państwo prawo:

 • otrzymywać informacje na temat Państwa danych osobowych, które przechowujemy;
 • żądać korekty lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych służącemu naszemu prawnie uzasadnionemu interesowi, interesowi publicznemu lub profilowaniu, chyba że będziemy mogli przedstawić niepodważalne podstawy prawne nadrzędne wobec Państwa interesów, praw oraz swobód, a przetwarzanie danych będzie miało na celu zapewnienie, skorzystanie lub ochronę roszczeń prawnych;
 • zlecenia przekazania Państwa danych w zakresie regulowanym prawnie, np. w art. 20 RODO oraz
 • wniesienia skargi do organu nadzorującego;

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych osobowych ze skutkiem w okresie przyszłym. W celu uzyskania bliższych informacji proszę zapoznać się z poszczególnymi częściami opisującymi przetwarzanie danych na podstawie Państwa zgody.

Wystarczy wysłać pismo do Biura ds. Prywatności Danych Grupy (adres oraz formularz kontaktowy – patrz poniżej).

Ochrona prywatności dzieci

Nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych dzieci. Zasadniczo nie mamy możliwości, aby wiedzieć, w jakim wieku są osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Ponieważ ochrona dzieci korzystających z internetu jest dla nas bardzo ważna, zalecamy wszystkim rodzicom i opiekunom prawnym, aby nauczyli dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. Dzieci nie powinny przekazywać danych osobowych Covestro bez wyraźnej zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Kontakt

Za zawartość strony internetowej odpowiada Covestro AG.

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Niemcy
Telefon: +49 214 6009 2000

W razie pytań lub sugestii dotyczących prywatności danych prosimy o kontakt z Biurem ds. Prywatności Danych Grupy Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Niemcy
Telefon: +49 214 6009 2000 lub Kontakt (patrz poniżej)

Stały rozwój internetu wymaga, abyśmy co pewien czas dostosowywali naszą deklarację dotyczącą prywatności danych. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania takich zmian w dowolnym momencie.