Condiții generale de utilizare

Pentru a accesa și utiliza acest site trebuie să respectați următoarele condiții. Vă rugăm să nu utilizați acest site decât în cazul în care sunteți de acord cu aceste condiții. Acest site a fost dezvoltat de Covestro AG și este administrat de aceasta. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau de a aduce modificări parțiale ori totale acestui site sau condițiilor generale de utilizare, condițiilor și termenilor noștri generali, cât și condițiilor noastre de vânzare și livrare. Vă rugăm să luați la cunoștință că putem efectua astfel de modificări la discreția noastră și fără înștiințare prealabilă. De aceea, vă rugăm ca data viitoare, înainte de a vizita acest site, să parcurgeți din nou termenii și condițiile și să luați la cunoștință orice modificări sau actualizări ce au fost făcute.

Acorduri de utilizare și beneficii

Toate detaliile, documentele și pozele publicate pe acest site sunt proprietatea exclusivă a Covestro AG. Orice permisiune pentru utilizarea acestora este acordată cu condiția ca mențiunea privind dreptul de autor să apară pe toate copiile, ca astfel de detalii să fie utilizate doar pentru uz personal, să nu fie utilizate în scop comercial, să nu fie modificate în niciun fel și toate imaginile obținute de pe site să fie utilizate doar împreună cu textul care le însoțește.

Mărci înregistrate și dreptul de autor

Toate mărcile de pe acest site sunt proprietatea Covestro Group, doar dacă nu se precizează altfel sau dacă nu sunt percepute ca drepturi ale unei terțe părți. Orice utilizare fără permisiune a acestor mărci sau a altor materiale este absolut interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor, a legii mărcilor sau a altor drepturi de proprietate industrială.

Răspundere limitată

Covestro AG a compilat informațiile detaliate furnizate pe acest site din surse interne și externe, pe baza tuturor cunoștințelor deținute, dând dovadă de diligență profesională. Ne-am străduit să dezvoltăm și să actualizăm aceste informații mereu. Informațiile de pe acest site sunt oferite doar în scopul de a prezenta Covestro AG și produsele și serviciile sale. Totuși, nu se face nicio declarație și nu se oferă nicio garanție, expresă sau implicită, referitor la integralitatea sau corectitudinea informațiilor de pe acest site. Vă atragem atenția că aceste informații, deși exacte la data publicării, pot să nu mai fie actuale. De aceea, vă recomandăm să verificați orice informație obținută de pe acest site, înainte de a o utiliza sub orice formă. Recomandările oferite pe acest site nu vă împiedică să efectuați propriile verificări în privința ultimelor noastre recomandări - în special cele conținute în fișele tehnice de securitate și în specificațiile tehnice - cât și a produselor noastre, pentru a vă asigura că sunt adecvate pentru procesele și scopurile dorite. În cazul în care aveți nevoie de orice informație sau instrucțiune cu privire la serviciile și produsele noastre, vă rugăm să ne contactați direct. Utilizatorii acestui site declară că sunt de acord să acceseze site-ul și conținutul acestuia, pe propriul lor risc. Atât Covestro AG, cât și terțele persoane implicate în redactarea, producerea și transmiterea acestui site sunt exonerate de responsabilitate pentru daunele și prejudiciile rezultate ca urmare a accesării sau imposibilității de accesare a acestui site sau a utilizării sau imposibilității de utilizare a acestui site ori datorită faptului că v-ați bazat pe informațiile furnizate pe acest site.

Site-uri ale terților furnizori/linkuri externe

Acest site conține linkuri/referințe ale unor site-uri terțe. Faptul că aceste linkuri sunt furnizate de Covestro AG nu înseamnă că aceasta le aprobă conținutul. Covestro AG este exonerată de orice responsabilitate privind disponibilitatea sau conținutul acestor site-uri și, de asemenea, pentru orice daune sau prejudicii rezultate din utilizarea conținutului respectiv, sub orice formă ar fi. Covestro AG nu oferă nicio garanție că paginile la care trimit aceste linkuri conțin informații de o calitate adecvată. Linkurile către alte site-uri sunt furnizate utilizatorilor pur și simplu pentru comoditatea acestora. Utilizatorii accesează aceste site-uri pe riscul lor.
Linkurile prezentate nu trebuie, în niciun caz, să limiteze utilizatorii doar la accesul site-urilor la care trimit aceste linkuri.

Detalii furnizate de dumneavoastră

Utilizatorul acestui site este pe deplin responsabil pentru conținutul și corectitudinea detaliilor pe care le trimite la Covestro AG, precum și pentru respectarea drepturilor unei terțe părți implicate în aceste detalii. Utilizatorul îi dă Covestro AG acordul să stocheze asemenea detalii și să le utilizeze în statistici sau în orice alt scop comercial precizat, doar dacă informațiile nu conțin date personale, altele decât datele master sau datele de utilizare, așa cum sunt definite în secțiunile 14 și 15 ale Legii germane privind serviciile mediatice la distanță (Telemediengesetz).În special, Covestro AG este îndreptățită să utilizeze conținutul acestor mesaje, inclusiv idei, invenții, planuri, tehnici și expertize, în orice scop, cum ar fi dezvoltarea, producerea și/sau comercializarea produselor sau serviciilor, precum și să reproducă asemenea informații și să le pună la dispoziția terților, fără nicio restricție.

Utilizatori internaționali

Acest site este verificat, operat și actualizat de Covestro AG din Leverkusen (Germania). El este destinat pentru utilizarea la nivel internațional. Cu toate acestea, Covestro AG nu garantează că detaliile prezentate pe acest site sunt corecte în întreaga lume și, în special, că produsele și serviciile vor fi disponibile având același aspect, la aceleași mărimi sau în aceleași condiții în întreaga lume. Dacă accesați acest site sau descărcați conținut, vă rugăm să rețineți că dumneavoastră vă revine responsabilitatea să vă asigurați că acționați în conformitate cu legislația locală aplicabilă în locația respectivă.
Produsele menționate pe acest site pot fi disponibile în ambalaje diferite, de mărimi diferite sau purtând inscripționări sau marcaje diferite, în funcție de țară.
În SUA, activitatea Covestro AG este condusă de Covestro LLC. Clienții din SUA sunt rugați să se adreseze acestei entități.

Comercializarea produselor Covestro

Produsele noastre sunt comercializate în conformitate cu versiunea actuală a Condițiilor noastre generale de comercializare și livrare.

Site-ul cu autentificare: drepturi de acces

Vă rugăm să rețineți că aveți obligația de a vă proteja drepturile de acces împotriva utilizării neautorizate de către o terță parte și de a vă asigura că acestea nu pot fi utilizate de către alte persoane, fără acceptul dumneavoastră. Trebuie să anunțați imediat Covestro AG, dacă aflați că a fost violată securitatea în ceea ce privește orice detalii disponibile pe site-ul Covestro AG sau dacă drepturile dumneavoastră de acces au fost obținute de către persoane neautorizate ori dacă ați găsit indicii că ar fi posibil un asemenea acces.

Legislația aplicabilă

Orice pretenții de natură juridică sau litigii legate de acest site sau de utilizarea acestuia sunt interpretate în conformitate cu legile Republicii Federale Germania, cu excepția prevederilor dreptului internațional privat și ale Convenției de la Haga referitoare la o legislație uniformă privind vânzarea internațională de mărfuri, din 1 iulie 1964 și ale Convenției ONU privind vânzările din 11 aprilie 1980.

Declarații anticipative

Acest site poate conține declarații anticipative bazate pe ipotezele și prevederile actuale formulate de conducerea Covestro. Diferite riscuri cunoscute și necunoscute, incertitudini și alți factori ar putea duce la diferențe semnificative între rezultatele, situația financiară, dezvoltarea sau performanțele viitoare reale ale companiei și estimările prezentate aici. Printre acești factori se numără cei discutați în rapoartele publice ale Covestro, disponibile pe site-ul Covestro la adresa www.covestro.com. Compania nu își asumă nicio răspundere privind actualizarea acestor declarații anticipative sau adaptarea acestora la evenimente sau evoluții viitoare.