Declarație de confidențialitate

Protejarea datelor

Covestro este conştient, cât de importantă este pentru dumneavoastră protejarea sferei private la utilizarea paginilor noastre web. Luăm foarte în serios protecţia datelor dumneavoastră personale. De aceea dorim să vă explicăm regulile noastre de bază privind gestionarea datelor personale. Aceste indicaţii şi eventuale alte date găsiţi întotdeauna acolo, unde se colectează astfel de informaţii.Dacă în capitolele de mai jos nu se descrie altfel, art. 6 (1, b) al Regulamentului de bază privind protecţia datelor (RBPD) serveşte drept bază legală pentru gestionarea datelor dumneavoastră pentru pregătirea serviciilor solicitate de dumneavoastră.

Înregistrarea şi procesarea datelor

Puteţi folosi oferta de Internet a Covestro, fără să avem nevoie de datele dumneavoastră personale. Unele oferte şi servicii, pe care le găsiţi pe paginile noastre, necesită totuşi pentru utilizarea lor date cu caracter personal.

Înregistrarea datelor tehnice de acces

La vizitarea paginilor noastre web Covestro înregistrează printr-un sistem automatizat date şi informaţii, care nu sunt însă folosite pentru o valorificare cu caracter personal. Datele tehnice de acces, arhivate în fişierele de jurnal ale serverului, cuprind de exemplu următoarele date:

 • Informaţii despre tipul de browser şi versiunea folosită
 • Sistemul de operare al utilizatorului
 • Internet Service Provider al utilizatorului
 • Adresa IP a utilizatorului
 • Data şi ora accesării
 • Pagini web, de pe care sistemul utilizatorului ajunge pe pagina noastră de Internet (referrer)
 • Pagini web, care sunt apelate de sistemul utilizatorului prin pagina noastră web.
 • Prelucrarea datelor serveşte la furnizarea conţinuturilor paginii noastre de Internet, la asigurarea capacităţii de funcţionare a sistemelor noastre de tehnica informaţiilor şi la optimizarea paginii noastre web, precum şi la respectarea intereselor noastre îndreptăţite, pentru a clarifica un caz de accesare resp. încercare de accesare neautorizată (art. 6 (1, f) RBPD).

  Cookie-uri

  Paginile noastre de Internet folosesc cookie-uri. Aici este vorba de date, care sunt stocate de browser-ul de Internet pe sistemul de calculatoare al utilizatorului. Cookie-urile pot fi transferate la apelarea unei pagini şi astfel permit alocarea utilizatorului. Cookie-urile ajută la facilitarea utilizării paginilor de Internet pentru utilizator.

  Este oricând posibilă refuzarea cookie-urilor prin modificări corespunzătoare în setările browser-ului. Cookie-urile setate pot fi şterse oricând.
  Atragem atenţia, că la dezactivarea cookie-urilor s-ar putea ca nu toate funcţiile paginii noastre de Internet să poată fi folosite în totalitate.

Datele arhivate din motivele mai sus menţionate pot fi analizate în scopuri statistice, unde utilizatorul individual rămâne anonim.

* Aici nu sunt enumerate cookie-urile care se şterg de regulă la sfârşitul sesiunii.

Google Analytics

Pe pagina noastră web este încorporat serviciul Google Analytics. În cele ce urmează vă oferim detalii cu privire la integrarea și modul de funcționare al acestui serviciu.

Google Analytics este un serviciu de analiză web al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite (în continuare: Google). Google Analytics este un instrument de analiză web cu ajutorul căruia este analizată interacțiunea utilizatorilor cu platforma online și astfel platforma online poate fi îmbunătățită pentru aceștia. Google Analytics folosește de asemenea module cookie (fișiere text, care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării de către dumneavoastră a paginii web). Informațiile obținute prin intermediul modulelor cookie cu privire la utilizarea acestei platforme web sunt, de regulă, transmise în SUA, la un server al Google, și sunt salvate acolo. Printre informațiile salvate de către modulele cookie ale Google Analytics se numără, de exemplu, timpul referitor la vizita pe platforma online, frecvența cu care utilizatorul a accesat platforma online și de unde a ajuns utilizatorul pe platforma online. Pentru a determina această din urmă valoare, Google înregistrează inițial adresa IP a utilizatorului. Cu toate acestea, am activat pe platforma noastră online amonimizarea adresei IP. PE baza acesteia, adresa dumneavoastră IP este trunchiată de către Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, înainte de transmiterea în SUA, resp. prin ștergerea din adresa dumneavoastră IP a ultimului octet la tipul IPv4 resp. a ultimilor 80 de biți la tipul IPv6. La ordinul nostru, Google va folosi informațiile menționate mai sus pentru a evalua utilizarea paginii web, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile pe pagina web și pentru a presta operatorului paginii web alte servicii corelate cu utilizarea paginii web și cu utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de către browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este corelată de către Google cu alte date. În plus, Google este certificat în Scutul de confidențialitate UE-SUA, astfel încât pentru datele dumneavoastră la Google în SUA este creat un nivel adecvat de protecție a datelor.

Puteți împiedica salvarea de module cookie de la Google Analytics printr-o setare corespunzătoare a programului software al browser-ului dumneavoastră (se găsește la „Mod privat”, la Setări, la cele mai multe browsere. Trebuie însă să atragem din nou atenția asupra faptului că în acest caz este posibil să nu poată fi folosite toate funcțiile acestei pagini web, la întreaga capacitate.

În afară de aceasta, puteți împiedica înregistrarea datelor create de către modulul cookie și care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a paginii web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea insertului de browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alte informații referitoare la protecția datelor cu privire la Google Analytics găsiți direct la Google.

Date cu caracter personal

Alte date cu caracter personal sunt colectate doar dacă stau la dispoziţie de ex. datorită completării unor formulare, prin trimiterea e-mailurilor, în cadrul comenzii unor produse sau servicii, întrebări sau solicitări privind materiale.

Înregistrarea pe paginile noastre de Internet (dacă există)

Folosiţi posibilitatea de înregistrare pe pagina noastră de Internet prin introducerea datelor cu caracter personal, astfel datele din respectiva mască de introducere vor fi transmise responsabilului pentru prelucrare.

La înregistrare sunt stocate adresa IP a utilizatorului, precum şi data şi ora înregistrării. Acestea servesc la prevenirea utilizării frauduloase a serviciilor.

Înregistrarea datelor este necesară pentru pregătirea conţinuturilor sau serviciilor. Persoanele înregistrate au oricând posibilitatea să şteargă sau să modifice datele salvate. Persoana afectată primeşte permanent informare privind datele cu caracter personal salvate despre aceasta.

Posibilitatea de a lua legătura

Pe pagina noastră de Internet este disponibil un formular de contact, care poate fi folosit pentru a lua legătura cu noi pe cale electronică. Dacă optaţi pentru această posibilitate pentru a lua legătura cu noi, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi salvate automat. Salvarea serveşte doar la prelucrare sau la luarea legăturii cu persoana afectată.

Alternativ puteţi intra în contact cu noi şi la numărul de telefon specificat, precum şi în scris la adresa menţionată.

Buletin de ştiri

În cazul în care vă abonaţi la buletinul nostru de ştiri, datele din respectiva mască de introducere vor fi transmise responsabilului pentru prelucrare.
La abonarea la buletinul de ştiri sunt stocate adresa IP a utilizatorului, precum şi data şi ora înregistrării. Acestea servesc la prevenirea utilizării frauduloase a serviciilor sau a adresei de e-mail a persoanei în cauză. Datele nu sunt transmise către terţe părţi. Excepţie constituie cazul în care legea obligă la transmiterea datelor.

Datele sunt utilizate exclusiv la trimiterea buletinului de ştiri. Abonarea la buletinul de ştiri poate fi anulată oricând de către persoana afectată. La fel, acordul privind salvarea datelor cu caracter personal poate fi retras oricând. În acest scop în buletinul de ştiri găsiţi un link corespunzător.

Transmiterea datelor pentru prelucrare de către noi

Pentru prelucrarea datelor utilizăm pe de o parte furnizori de servicii care prelucrează datele cu caracter personal doar pentru noi, stric conform instrucţiunilor noastre şi pe baza unor contracte corespunzătoare privind procesarea comenzii.

Procesarea datelor în afara UE / CEE

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în parte şi în ţări din afara Uniunii Europene ("UE") sau a Comunităţii Economice Europene ("CEE"), unde poate exista un nivel de potecţia datelor mai scăzut decât în Europa. În aceste cazuri asigurăm de ex. prin acorduri contractuale, că se asigură nivelul de protecţia datelor suficient pentru datele dumneavoastră, sau vă cerem acordul expres în acest sens.

Arhivarea datelor dumneavoastră

Arhivăm datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea unui serviciu pe care-l doriţi sau pentru care v-aţi exprimat acordul, dacă nu există obligaţii legale în alt sens, ca de ex. termene de păstrare comerciale sau de legislaţie fiscală sau termene legate de proceduri judiciare.
(site web fișiere jurnal ani, solicitări de contact - Centrul de răspuns - 6 ani)

Siguranţa datelor dumneavoastră

Datele puse la dispoziţie de dumneavoastră sunt protejate prin mijloace tehnice şi organizatorice adecvate cu scopul de a le proteja de manipulări accidentale sau intenţionate, pierdere, distrugere, accesare de către persoane neautorizate sau accesare de către terţe părţi neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt controlate şi îmbunătăţite continuu în conformitate cu dezvoltările tehnologice şi posibilităţile organizatorice.

Informaţii privind drepturile dumneavoastră

Aveţi dreptul la

 • informare privind datele stocate de noi privind persoana dumneavoastră;
 • corectarea, ştergerea sau limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • la dezacordul privind prelucrarea, care serveşte interesele noastre îndreptăţite, un interes public sau un profiling, cu excepţia cazului în care putem justifica pentru prelucrare motive de apărat în mod obligatoriu, care prevalează interesele, drepturile şi libertăţile dumneavoastră, sau prelucrarea serveşte la ridicarea, exercitarea sau apărarea unor pretenţii legale;
 • la transmisibilitatea datelor în volumul reglementat legal, ca de ex. în art. 20 al RBPD, precum şi
 • la reclamare la un organ de supraveghere.

Acordurile exprimate de dumneavoastră privind colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal le puteţi anula oricând, cu efect pe viitor. Informaţii detaliate găsiţi în capitolele respective, unde este descrisă o prelucrare de date bazată pe acordul dumneavoastră.

În acest sens este suficientă o informare trimisă la protecţia datelor din cadrul concernului (adresă şi formular de contact mai jos).

Protejarea sferei private a copiilor

Nu colectăm intenţionat datele cu caracter personal ale copiilor. De regulă noi nu aflăm vârsta vizitatorului paginii noastre web. Deoarece pentru noi este foarte importantă protejarea copiilor care folosesc ofertele de pe Internet, sfătuim părinţii şi supervizorii, să iniţieze copiii în utilizarea sigură şi responsabilă a Internetului. Copiii nu ar trebui să transmită date cu caracter personal către Covestro fără acordul expres al părinţilor sau supervizorilor.

Contact

Responsabil pentru apariţia pe Internet este Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Germania
Telefon: +49 214 6009 2000 .

Dacă aveţi întrebări sau sugestii privind protecţia datelor, vă rugăm să vă adresaţi departamentului de protecţia datelor de la Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Germania
Telefon: +49 214 6009 2000 resp. contact

Dezvoltarea permanentă a Internetului face necesară adaptarea din când în când a declaraţiei noastre privind protecţia datelor. Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificările corespunzătoare.