Tiráž

Vydavateľ:

Covestro AG, Leverkusen
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Nemecko

Spoločnosť zastúpená predstavenstvom v zložení:
Dr. Markus Steilemann, Sucheta Govil, Dr. Klaus Schäfer, Dr. Thomas Toepfer

Telefón: +49 (0)214 6009 2000
Email: ohľadom dopytov na email kliknite tu

Zapísaná v obchodnom registri vedenom na Obvodnom súde v Kolíne nad Rýnom
Obvodný súd v Kolíne nad Rýnom: Obchodný register, oddiel B (HRB 85281)
DIČ: DE815579850

Redakcia:

Covestro Deutschland AG
Oddelenie komunikácie
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Nemecko

© Copyright Covestro AG, Leverkusen