Prehlásenie o ochrane súkromných údajov

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vaše právo na ochranu údajov je našou povinnosťou. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní vašich údajov je pre Covestro dôležitá a zohľadňujeme ju pri všetkých našich obchodných procesoch. Preto by sme radi využili túto príležitosť a vysvetlili vám základné zásady, ktoré používame pri spracovaní vašich osobných údajov. Tieto a ďalšie možné informácie sú poskytované pri každom získavaní týchto údajov.
Nižšie sa ako príklad odkazujeme na právne ustanovenia Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. V záujme lepšej čitateľnosti dodávame, že toto globálne vyhlásenie o ochrane údajov sa nevzťahuje na štátne nariadenia, ktoré sú často porovnateľné. V prípade potreby sú tieto a prípadné ďalšie informácie uvedené vo vyhlásení pre príslušnú krajinu (môžete nájsť v stĺpci Ste tu).

Ak nie je nižšie uvedené ináč, právnym základom pre spracovanie vašich údajov za účelom poskytovania vami požadovaných služieb je čl. 6 (1, b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Získavanie a spracúvanie informácií

Webstránku Covestro môžete používať bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje. Na používanie niektorých ponúk a služieb, ktoré nájdete na našich webstránkach, je však potrebné poskytnúť osobné informácie.

Zaznamenávanie technických údajov o prístupe

Keď navštívite naše webstránky, Covestro zbiera údaje a informácie pomocou automatizovaného systému. Tieto informácie sa však všeobecne nepoužívajú na identifikáciu používateľov našich webstránok. Technické údaje o prístupe uložené v súboroch denníka servera obsahujú napríklad nasledujúce údaje:

 • Informácie o type a verzii prehliadača používateľa
 • Operačný systém používateľa
 • Poskytovateľ internetových služieb používateľa
 • IP adresa používateľa
 • Dátum a čas prístupu
 • Webstránky, cez ktoré bol systém používateľa odkázaný na našu webstránku (odkazujúci web)
 • Webstránky, na ktoré systém používateľa prešiel cez našu webstránku.

Údaje sa spracúvajú, aby poskytli obsah našej webstránky, aby zabezpečili funkčnosť našich IT systémov a optimalizáciu našej webstránky a takisto aby zabezpečili naše oprávnené záujmy pripraviť vysvetlenie v prípade nepovoleného alebo neúspešného prístupu na našu webstránku (čl. 6 (1, f GDPR).

Súbory cookie

Naša webstránka používa súbory cookie. Tieto súbory ukladá do počítačového systému používateľa jeho webový prehliadač. Pri vstupe na webstránku sa môžu súbory cookie poslať na túto webstránku, čim umožnia priradenie používateľa. Súbory cookie pomáhajú zjednodušiť používateľom používanie webstránok.

Vždy máte možnosť odmietnuť používanie súborov cookie tým, že si zmeníte nastavenia prehliadača. Nastavené súbory cookie sa dajú kedykoľvek vymazať.

Chceli by sme poznamenať, že ak deaktivujete súbory cookie, možno nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie našej webstránky.

Údaje uložené z vyššie uvedených technických dôvodov sa môžu analyzovať na štatistické účely, aj keď samotný používateľ ostane anonymný.

* Súbory cookie, ktoré sa na konci reláciu pravidelne mažú, ti nie sú uvedené.

Google Analytics

Na naše webstránke sa používa Google Analytics. Integrácia a fungovanie tejto služby sú vysbetlené nižšie.

Google Analytics je služba webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej ken: Google). Google Analytics je webový analytický nástroj, ktorý sa dá používať na ďalšie vylepšovanie webstránok pomocou analyzovania interakcie, ktorú s nimi majú používatelia. Google Analytics používa takisto súbory cookie (textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu toho, ako sa používajú webstránky). Informácie, ktoré súbor cookie vytvorí o vašom používaní tejto webstránky, sa všeobecne prenesú na server Google v USA a uložia sa tam.

Medzi informácie, ktoré ukladajú súbory cookie od Google Analytics, patria napr. čas návštevy webstránky, frekvencia návštev danej webstránky a prístupová cesta k stránke. Na to, aby to Google mohol stanoviť, najprv získa IP adresu používateľa. Na našej webstránke je však aktivovaná anonymizácia IP adries. Výsledkom toho je, že v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch patriacich do dohody o Európskom hospodárskom spoločenstve Google vašu adresu pred jej prenosom adresy do USA najprv skráti, napr. tým, že vymaže posledných osem miest z adresy IPv4. Google v našom zastúpení použije vyššie uvedené informácie na vyhodnotenie vášho používania webstránky, na vypracovanie správ o aktivite webstránky a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou webstránky a používaním internetu pre prevádzkovateľa webstránky. IP adresa, ktorú váš prehliadač prenesie v rámci Google Analytics, sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google. Google má takisto certifikáciu v ochrannom štíte EÚ-USA, preto pre vaše údaje existuje primeraná úroveň ochrany údajov aj v USA.

Zabrániť tomu, aby Google Analytics používal súbory cookie, môžete tak, že si v prehliadači zvolíte príslušné nastavenia („Súkromný režim“, ktorý vo väčšine prehliadačov nájdete v nastaveniach). Ešte raz však treba poznamenať, že v takom prípade možno nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webstránky.

Okrem toho môžete zabrániť získavaniu svojich údajov vytvorených súborom cookie v súvislosti s používaním webstránky (vrátane vašej IP adresy) a takisto spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je dostupný na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete priamo na stránke Google.

DMP tag

My sami používame externú technológiu, zvanú „DMP tag“ od spoločnosti The ADEX GmbH, Berlin, na anonymné získavanie informácií o vašom používateľskom správaní a aby tieto anonymné poskytovala do prezentácie Online behaviorálnej reklamy. Nastavenia pre získavanie a používanie informácií pre Google v Nastaveniach reklamy od Google si môžete upraviť v nastaveniach svojich súborov cookie. Môžete si upraviť aj nastavenia pre získavanie a používanie informácií prostredníctvom technológie od The ADEX v nastaveniach svojich súborov cookie alebo kliknutím na nasledujúci odkaz: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/#opt-in-out

Poprípade sa môžete odhlásiť zo získavania a používania informácií tak, že v nastaveniach aktivujete alebo deaktivujete spoločnosť The ADEX GmbH, Berlin (uvedená ako ADEX) ako poskytovateľa v centrálnom manažérovi preferencií na YourOnlineChoices (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

Osobné informácie

Ďalšie osobné informácie sa získavajú len vtedy, ak nám ich poskytnete, napríklad vyplnením formulára, poslaním e-mailov alebo uskutočnením objednávky na služby alebo výrobky alebo keď pošlete otázku alebo si vyžiadate materiály.

Registrácia na našich webstránkach (ak existuje)

Ak využijete možnosť registrácie na našej webstránke a poskytnete nám osobné informácie, údaje zadané do zadávacích polí sa prenesú do entít spoločnosti Covestro, ktoré zodpovedajú za spracovanie údajov.

Pri registrácii na našej webstránke sa uložia vaša IP adresa a dátum a čas registrácie. Zámerom je zabrániť zneužitiu služieb.

Registrácia údajov je potrebná na poskytnutie obsahu alebo služieb. Zaregistrované osoby môžu svoje údaje kedykoľvek vymazať alebo zmeniť. Dotknuté osoby môžu kedykoľvek získať informácie o svojich uložených osobných informáciách.

Možnosť kontaktovania

Naša webstránka obsahuje kontaktný formulár, s ktorým nás viete elektronicky kontaktovať. Ak si vyberiete túto možnosť, kontaktovania, osobné informácie, ktoré poskytnete, sa automaticky uložia. Údaje sa uložia iba na účel spracovania alebo kontaktovania dotknutých osôb.

Poprípade nás môžete kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle alebo tak, že nám napíšete na uvedenú adresu.

Newsletter

Ak sa prihlásite na odber newslettra našej spoločnosti, údaje, ktoré zadáte do zadávacích polí, sa prenesú do entít spoločnosti Covestro, ktoré zodpovedajú za spracovanie údajov.

Pri registrácii na odber nášho newslettra sa uložia vaša IP adresa a dátum a čas registrácie. Robíme to preto, aby sme zamedzili zneužitiu našich služieb alebo e-mailovej adresy danej osoby.

Tieto údaje sa použijú iba na posielanie newslettra. Dotknutá osoba môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na odber newslettra. Takisto je možné kedykoľvek odvolať svoj súhlas s uložením svojich osobných informácií. Na tento účel je v každom newslettri uvedený odkaz.

Poskytnutie údajov za účelom spracovania objednávky

V niektorých prípadoch používame na spracovanie vašich údajov špecializovaných poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia spracúvajú vaše osobné informácie iba v našom zastúpení, konajú prísne v súlade s našimi pokynmi a na základe príslušných zmlúv medzi prevádzkovateľom a spracovateľom.

Spracovanie údajov mimo EÚ / EHS

V niektorých prípadoch sa môžu vaše údaje spracovať aj v krajinách mimo Európskej únie („EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHS“), v oblastiach, ktoré môžu mať nižšiu úroveň ochrany údajov než je v EÚ. V takých prípadoch zabezpečujeme, aby vaše údaje mali zaručenú dostatočnú úroveň ochrany, napríklad formou zmluvných dohôd s našimi dodávateľmi, aby sme zabezpečili dostatočnú úroveň ochrany vašich údajov, resp. od vás vypýtame váš výslovný súhlas.

Ukladanie vašich údajov

Vaše osobné údaje ukladáme na dobu potrebnú na vykonanie vami požadovaných služieb alebo na akú ste nám dali súhlas, pokiaľ sa na nás nevzťahujú iné právne povinnosti ako napríklad zádržné obdobia podľa obchodného alebo daňového práva alebo podmienky týkajúce sa prebiehajúcich súdnych konaní.
(Súbory denníka webstránky 2 roky, otázky o kontakte-centrum pre odpovede -6 rokov)

Zabezpečenie údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú chránené pomocou vhodných technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečenia proti náhodnej alebo zámernej manipulácii, strate, zničeniu, neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenému poskytnutiu tretím osobám. Naše bezpečnostné opatrenia neustále kontrolujeme a zlepšujeme v súlade s technologickými rozvojom a organizačnými možnosťami.

Informácie o vašich právach

Máte právo na:

 • získanie informácií o svojich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené;
 • vyžiadanie opravy alebo vymazania svojich osobných údajov alebo obmedzenie spracovania;
 • namietať voči spracovaniu, ktoré slúži na náš oprávnený záujem, verejný záujem alebo profilovanie, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na toto spracovanie, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • prenos svojich údajov v rozsahu upravenom zákonom, ako napríklad v čl. 20 GDPR, a
 • podať sťažnosť na dozorujúci orgán;

Svoj súhlas na získavanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov môžete kedykoľvek zrušiť s účinnosťou do budúcnosti. Ďalšie informácie nájdete v jednotlivých častiach, ktoré opisujú spracovanie údajov na základe vášho súhlasu.

Stačí list napísaný na úrad zodpovednej osoby (adresu a kontaktný formulár nájdete nižšie).

Ochrana súkromia detí

Nezískavame vedome osobné údaje detí. Spravidla nemáme ako vedieť, koľko rokov majú návštevníci našej stránky. Pretože ochrana detí počas používania internetu je pre nás veľmi dôležitá, všetkým rodičom a poručníkom radíme, aby deti poučili o bezpečnom a zodpovednom používaní internetu. Deti nemajú posielať spoločnosti Covestro svoje osobné údaje bez výslovného súhlasu svojich rodičov alebo poručníkov.

Kontakt

Za obsah tejto webstránky zodpovedá spoločnosť Covestro AG.

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Nemecko
Telefón: +49 214 6009 2000.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov sa spojte s úradom zodpovednej osoby spoločnosti Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Nemecko
Telefón: +49 214 6009 2000 alebo Kontakt (pozri nižšie)

Neustály vývoj internetu si vyžaduje, aby sme svoje vyhlásenie o ochrane súkromia údajov raz za čas upravili. Vyhradzujeme si právo raz za čas vykonať takéto zmeny.