Splošni pogoji uporabe

Dostop do te spletne strani in njena uporaba sta v skladu z naslednjimi pogoji. Prosimo, da te spletne strani ne uporabljate, če se s temi pogoji ne strinjate. To spletno stran je razvil Covestro AG, ki jo tudi ureja. Pridržujemo si pravico do prekinitve ali do delne ali popolne spremembe te spletne strani ali Splošnih pogojev uporabe, naših Splošnih pogojev poslovanja, in naših Pogojev prodaje in dostave. Prosimo, upoštevajte, da lahko takšne spremembe izvedemo po naši lastni presoji in brez predhodnega obvestila. Zato vas moramo prositi, da naslednjič, ko obiščete to spletno stran, ponovno preberete pogoje in upoštevate vse morebitne spremembe ali dopolnitve.

Prepustitev uporabe in koristi

Vse podrobnosti, dokumenti in ilustracije, objavljene na tej spletni strani, so izključna last podjetja Covestro AG. Vsako dovoljenje za uporabo te strani je odobreno pod pogojem, da je na vseh kopijah prikazana ustrezna opomba o avtorskih pravicah, da se takšni podatki uporabljajo samo za osebne namene, da se jih ne izkorišča v komercialne namene, da podrobnosti na noben način niso spremenjene in da se vse ilustracije, pridobljene s spletne strani, uporablja samo v povezavi s spremnim besedilom.

Blagovne znamke in avtorske pravice

Vse blagovne znamke na tej spletni strani so last skupine Covestro, razen če ni drugače navedeno ali na kateri koli drug način razumljivo kot pravice tretjih oseb. Vsaka nepooblaščena uporaba teh blagovnih znamk ali drugih materialov je izrecno prepovedana in pomeni kršenje avtorskih pravic, zakona o blagovnih znamkah ali drugih pravic industrijske lastnine.

Omejena odgovornost

Covestro AG je podrobne informacije, ki jih posreduje na tej spletni strani, sestavil iz notranjih in zunanjih virov po svojem najboljšem vedenju in prepričanju, ob uporabi profesionalne skrbnosti. Prizadevamo si za razširitev in posodobitev tega obsega informacij na trajni osnovi. Informacije na tej spletni strani so namenjene izključno predstavitvi podjetja Covestro AG in njegovih izdelkov in storitev. Vendar pa ne zastopamo in ne jamčimo, izrecno ali molče, za popolnost ali pravilnosti informacij na tej spletni strani. Zavedajte se, da te informacije, čeprav so bile na na dan objave točne, morda niso več ažurne. Zato priporočamo, da vse informacije, ki jih pridobite od te spletne strani, preverite pred njihovo katero koli uporabo. Nasveti, dani na tej spletni strani, vas ne oprostijo lastnega preverjanja glede naših najnovejših nasvetov - predvsem naših varnostnih listov in tehničnih specifikacij - in naših izdelkov, z namenom njihove primernosti za predvidene postopke in namene. Če potrebujete nasvet ali navodila glede naših izdelkov ali storitev, se obrnite neposredno na nas. Uporabniki te spletne strani izjavljajo, da se strinjajo, da do spletne strani in njene vsebine dostopajo na lastno odgovornost. Niti Covestro AG, niti tretje osebe, vpletene v pisanje, izdelavo ali prenos te spletne strani, ne odgovarjajo za škodo ali telesne poškodbe, ki bi izhajale iz dostopa ali nezmožnosti dostopa ali zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe te spletne strani, ali iz dejstva, da ste se zanašali na informacije, navedene na tej spletni strani.

Spletne strani tretjih prodajalcev / povezave

Ta spletna stran vsebuje povezave / reference na spletne strani tretjih oseb. S posredovanjem takšnih povezav, Covestro AG ne daje svojega soglasja k njihovi vsebini. Covestro AG prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za razpoložljivost ali vsebino teh spletnih strani ali odgovornosti za škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz uporabe teh vsebin, v kakršni koli obliki. Covestro AG ne daje nobenega jamstva, da povezane strani zagotavljajo informacije dosledne kakovosti. Povezave do drugih spletnih strani so na voljo uporabnikom spletne strani zgolj zaradi priročnosti. Uporabniki dostopajo do teh spletnih strani na lastno odgovornost. Izbira povezav ne sme uporabnikov na noben način omejevati na povezane strani.

Podatki, ki jih sami dopolnite

Uporabnik tega spletnega mesta je v celoti odgovoren za vsebino in pravilnost podatkov, ki jih posreduje podjetju Covestro AG, kakor tudi za nekršitev pravic tretjih oseb, ki so lahko v takšnih podatkih udeleženi. Uporabnik daje svojo privolitev, da lahko podjetje Covestro AG shranjuje take podatke in jih uporablja za namene statističnih analiz ali kateri koli drug specifični poslovni namen, razen če podatki vključujejo osebne podatke, ki presegajo matične podatke ali podatke o uporabi, kot je opredeljeno v delu 14 in 15 nemškega Zakona o telemedijih (Telemediengesetz). Zlasti ima podjetje Covestro AG pravico uporabiti vsebino takšnih sporočil, vključno z idejami, izumi, skicami, tehnikami in strokovnim znanjem, vsebovanimi v sporočilu, za kateri koli namen, kot so razvoj, proizvodnja in / ali trženje izdelkov ali storitev, in te informacije reproducirati in jih dati na voljo tretjim osebam brez kakršnih koli omejitev.

Mednarodni uporabniki

To spletno stran preverja, upravlja in posodablja podjetje Covestro AG v Leverkusnu, Nemčija. Namenjena je mednarodni uporabi. Vendar pa podjetje Covestro AG ne daje nobenega jamstva, da so podatki, predstavljeni na tej spletni strani po vsem svetu pravilni, in zlasti ne, da so izdelki in storitve na voljo v enakem videzu, v enakih velikostih in pod enakimi pogoji po vsem svetu. V kolikor odprete to spletno stran ali prenesete njeno vsebino, upoštevajte, da je v vaši lastni odgovornosti, da boste delovali v skladu z lokalno zakonodajo, ki velja v tem prostoru.

Izdelki, navedeni na tej spletni strani, so lahko v različni embalaži, v različnih velikostih pakiranja, ali z različnimi črkami ali oznakami, odvisno od države.

Poslovanje Covestro AG v ZDA vodi Covestro LCC. Stranke v ZDA se naproša, da svoje zadeve naslavljajo na to pravno osebo.

Prodaja izdelkov Covestro

Naši izdelki se prodajajo v skladu s trenutno različico naših Splošnih pogojih prodaje in dostave.

Spletna stran s prijavo : Pravice dostopa

Prosimo, upoštevajte, da ste dolžni zaščititi svoje pravice dostopa pred nepooblaščeno uporabo tretjih oseb, in da morate zagotoviti, da jih druge osebe ne morejo uporabljati brez vašega dovoljenja.
Če izveste, da je bila kršena varnost v zvezi z vsemi podatki, ki so na voljo na spletni strani Covestro AG, ali če so nepooblaščene osebe pridobile vaše pravice dostopa, ali če ste našli znake, da bi bil tak nepooblaščen dostop mogoč, morate takoj obvestiti Covestro AG.

Veljavna zakonodaja

Vsi pravni zahtevki ali tožbe v povezavi s to spletno stranjo ali njeno uporabo so predmet razlage zakonodaje Zvezne republike Nemčije, razen določb mednarodnega zasebnega prava in Haaške konvencije v povezavi z Enotnim zakonom o mednarodni prodaji blaga z dne 1. julija 1964 in v Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. aprila 1980.

Napovedne izjave

Ta spletna stran lahko vsebuje napovedne izjave, ki temeljijo na trenutnih domnevah in predvidevanjih poslovodstva podjetja Covestro. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti in drugi dejavniki lahko privedejo do bistvenih razlik med dejanskimi prihodnjimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo podjetja in ocenami, ki so podane tukaj. Ti dejavniki vključujejo dejavnike, ki jih podjetje Covestro objavlja v javnih poročilih in so na voljo na spletni strani podjetja Covestro www.covestro.com. Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje teh napovednih izjav ali za njihovo usklajevanje s prihodnjimi dogodki ali izboljšavami.