Impresum

Izdal:

Covestro AG, Leverkusen
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Germany

ki ga zastopa uprava podjetja:
Dr. Markus Steilemann, Sucheta Govil, Dr. Klaus Schäfer, Dr. Thomas Toepfer
Telefon: +49 (0)214 6009 2000
E-pošta: za povpraševanja po elektronski pošti kliknite tukaj

Vpis v trgovinski register pri okrožnem sodišču v Kölnu
Amtsgericht Köln: HRB 85281
ID za prometni davek št.: DE815579850

Uredil:

Covestro Deutschland AG
Communications
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Nemčija

© Copyright Covestro AG, Leverkusen