Genel Kullanım Şartları

Bu web sitesine erişim ve sitenin kullanımı, aşağıda açıklanan şartlara tabidir. Eğer bu şartlara uymayı kabul etmiyorsanız lütfen bu web sitesini kullanmayınız. Bu web sitesi, Covestro AG tarafından geliştirilmiş olup şirketimizin idaresi ve yönetimi altındadır. Bu web sitesini sonlandırma hakkımızı ve siteyi ve Genel Kullanım Şartlarımızı, Genel İşlem Koşullarımızı ve Satış ve Teslimat Şartlarımızı kısmen veya tamamen değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bu tür değişiklikleri kendi takdirimize göre ve önceden duyurmadan yapabileceğimizi dikkate alınız. Bu nedenle, bu web sitesini bir sonraki ziyaretinizden önce, şartları tekrar gözden geçirmenizi ve yapılmış olabilecek değişiklik ve düzeltmeleri dikkate almanızı rica etmek zorundayız.

Kullanım hakkının ve faydanın kullanıcıya devri

Bu web sitesinde yayımlanan tüm bilgi, belge ve görseller Covestro AG şirketinin münhasır mülkiyetindedir. Bunların kullanılmasına sadece, ilgili telif hakkı bilgisinin tüm nüsha ve kopyalarda gösterilmesi, bu tür detayların ticari olarak kullanılmayıp sadece kişisel amaçlarla kullanılması ve hiçbir şekilde değiştirilmemesi ve web sitelerinden alınan görsellerin sadece eşlik eden metinle birlikte kullanılması şartıyla izin verilmiştir.

Ticari markalar ve telif hakkı

Bu web sitesinde belirtilen tüm ticari markalar, farklı şekilde belirtilmedikçe veya üçüncü kişilerin mülkiyetinde olduğu herhangi bir başka şekilde görülmedikçe daima Covestro Group mülkiyetindedir. Bu ticari markaların veya başka materyallerin her türlü yetkisiz kullanımı açıkça yasaklanmış olup telif haklarının, ticari marka yasalarının veya patent haklarının ihlalini teşkil eder.

Sınırlı sorumluluk

Covestro AG şirketi, bu web sitesinde sağlanan bilgileri profesyonel özen kurallarına uygun olarak ve doğruluğuna inanarak iç ve dış kaynaklardan derlemiştir. Bu bilgileri devamlı genişletmeye ve güncellemeye çalışıyoruz. Bu web sitesindeki bilgiler sadece Covestro AG şirketinin ve ürün ve hizmetlerinin tanıtılması amacına dayalıdır. Ancak, bu web sitesindeki bilgilerin eksiksiz veya doğru olduğuna dair ister açıkça ister örtülü herhangi bir açıklama veya garanti verilmez. Lütfen bu bilgilerin, yayımlandığı tarihte doğru olduğunu, ancak şimdi eskimiş olabileceğini dikkate alınız. Dolayısıyla, bu web sitesinden aldığınız bilgileri herhangi bir şekilde kullanmadan önce kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Bu web sitesinde bulunulan ve özellikle güvenlik bilgi formlarımızda ve teknik özellik dokümanlarımızda yer alan, en son tavsiyemizin ne olduğuna ve ürünlerimize ilişkin öneriler, ürün ve hizmetlerimizin öngördüğünüz işlem ve amaçlar için uygun olup olmadığı bakımından kendi kontrollerinizi yapmaktan sizi alıkoymamalıdır. Ürün veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir tavsiye veya kullanım bilgisi istiyorsanız lütfen bizimle doğrudan irtibat kurunuz. Bu web sitesinin kullanıcıları, web sitesine ve içeriğine erişimden kaynaklanabilecek risklerin kendilerine ait olduğunu beyan etmiş olurlar. Covestro AG şirketi ve bu web sitesinin yazılması, hazırlanması ve iletimi sürecinde görev almış üçüncü kişiler, bu web sitesine erişimden veya erişilememesinden, kullanımından veya kullanılamamasından veya bu web sitesinde verilen bilgilere güvenmiş olmanız durumundan dolayı meydana gelebilecek hasar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.

Üçüncü kişi konumundaki satıcılara ait web siteleri/linkler

Bu web sitesi, üçüncü kişilere ait web sitelerine linkler/göndermeler içerir. Bu linkleri sunmakla Covestro AG şirketi o sitelerin içeriklerine onay vermiş olmaz. Covestro AG şirketi, bu web sitelerinin kullanılabilirliği veya içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmeyeceği gibi, bu tür içeriklerin hangi şekilde olursa olsun kullanılmasından doğabilecek hasar ve yaralanmalar konusunda da herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez. Covestro AG şirketi, link verilen sayfaların aynı kalitede bilgiler sağladığı konusunda da herhangi bir garanti vermez. Başka web sitelerine gönderen linkler sadece ve sadece kolaylık olması için verilmiştir. Kullanıcıların bu web sitelerine erişmeleri ile ilgili risk sadede kendilerine aittir. Verilen link seçenekleri ile, kullanıcıların söz konusu web sitelerinde yer alan bilgilerle sınırlanması kesinlikle amaçlanmamıştır.

Gönüllü olarak paylaştığınız bilgiler

Bu web sitesinin kullanıcıları, Covestro AG şirketine gönderdikleri içeriklerden ve bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi, bu bilgilerle ilgili olarak herhangi bir üçüncü kişinin haklarının ihlal edilmemesini sağlamaktan da tamamen sorumludurlar. Kullanıcı, Covestro AG şirketinin bu tür bilgileri saklamasına ve elektronik ortamda verilen bilgilendirme ve iletişim hizmetlerinde kişisel verileri korumaya dair Alman Elektronik Medyalar kanununun (Telemediengesetz) 14 .ve 15. maddelerinde tanımlanan ana veri veya kullanım verilerinin ötesine geçen kişisel bilgileri içermemek şartıyla, istatistiksel analizler için veya belirtilen diğer bir amaçla kullanmasına izin vermektedir. Covestro AG şirketi özellikle, mesajlarda yer alan fikir, buluş, konsept, teknoloji veya bilgi birikimi dahil olmak üzere bu mesajların içeriğini, ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve/veya pazarlanması da dahil olmak üzere herhangi bir amaç için kullanma ve bu bilgileri çoğaltma ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın üçüncü tarafların erişimine sunma yetkisine sahiptir.

Uluslararası kullanıcılar

Bu web sitesi, Leverkusen/Almanya’da faaliyet gösteren Covestro AG şirketi tarafından denetlenmekte, işletilmekte ve güncellenmektedir. Sitemiz uluslararası kullanım için öngörülmektedir. Ancak Covestro AG şirketi, bu web sitesinde sunulan bilgilerin tüm dünyada doğru olduğuna ve özellikle sunulan ürün ve hizmetlerin tüm dünyada aynı görünüm, aynı format ve aynı şartlarda mevcut olduğuna dair hiçbir garanti vermez. Bu web sitesine girdiğinizde veya siteden herhangi bir içerik indirdiğinizde, bunu oturduğunuz yerde geçerli yasalara uygun olarak gerçekleştirmekten sadece kendiniz sorumlu olursunuz.
Bu web sitesinde adı geçen ürünler, ülkeye bağlı olarak farklı ambalajlara, farklı ambalaj boyutlarına veya farklı ibare veya işaretlere sahip olabilir.
Covestro AG’nin ABD’deki ticari faaliyetlerini Covestro LLC adlı şirket yürütmektedir. ABD’de bulunan müşterilerimizin bu kuruluş ile irtibata geçmesini rica ederiz.

Covestro ürünlerinin satışı

Ürünlerimiz, Genel Satış ve Teslimat Şartlarımızın güncel metnine uygun olarak satılmaktadır.
Oturum açılan site: Erişim hakları
Lütfen erişim haklarınızı üçüncü kişilerin yetkisiz kullanımlarına karşı korumak ve bu yetkinizin sizin onayınız olmadan başkaları tarafından kullanılamamasını sağlamakla yükümlü olduğunuzu dikkate alınız.
Covestro AG şirketinin web sitesinde bulundurulan herhangi bir bilginin güvenliğine yönelik bir ihlalde bulunulduğuna veya web sitesine erişim yetkinizin buna yetkisi olmayan şahıslarca kullanıldığına dair bilgi edindiyseniz veya bu tür olayların mümkün olduğuna dair ipuçları tespit ederseniz bunu derhal Covestro AG şirketini bildirmelisiniz.

Uygulanacak hukuk

Bu web sitesi veya kullanımı ile ilgili herhangi yasal talep veya davalar, uluslararası özel hukuk düzenlemeleri ve Milletlerarası Mal Satımı Hakkında Yeknesak Kanuna ilişkin 1 Temmuz 1964 tarihli Lahey Sözleşmesi (Hague Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods of July 1, 1964) ve Milletlerarası Mal Satımlarına ilişkin 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (UN Sales Convention of April 11, 1980) hükümleri hariç kılınmak şartıyla Almanya Federal Cumhuriyeti yasalarının yorumlanmasına tabidir.

Geleceğe yönelik beyanlar

Bu web sitesi, Covestro yönetiminin mevcut varsayım ve tahminlerine dayanarak geleceğe yönelik yapılan belli beyanlar içerebilir. Bilinen ve bilinmeyen çeşitli riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, şirketin elde ettiği güncel sonuçların, mali durum, gelişim ve performansının burada belirtilen tahminlerden önemli derecede farklılık göstermesine yol açabilir. Bu faktörlere, Covestro’nun www.covestro.com web sitesinde mevcut olan Covestro umumi raporlarında tartışılmış olanlar dahildir. Şirketimiz, geleceğe yönelik olan bu beyanların güncellenmesi veya gelecekteki olay veya gelişmelere uyarlanması yönünde hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.