Gizlilik beyanı

Veri koruması

Covestro olarak web sitemizi kullanırken özel hayatınızın korunmasının önemli bir konu olduğunun bilincindeyiz. Kişisel verilerinizin korunmasına son derece önem veriyoruz. Bu nedenle, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili temel kurallarımızı açıklamak isteriz. Bu uyarıları ve gerekli hallerde diğer verileri daima bu tür bilgilerin toplandığı yerlerde bulabilirsiniz.Aşağıdaki paragraflarda farklı şekilde açıklanmadıkça, talep ettiğiniz hizmetlerin hazırlanması konusunda size ait verilerin işlenmesiyle ilgili hukuki dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Temel Yönetmeliği (DSGVO) Madde 6 (1, b) oluşturmaktadır.

Bilgilerin toplanması ve işlenmesi

Kişisel verilerinize ihtiyacımız olmadan Covestro tarafından verilen İnternet hizmetini kullanabilirsiniz. Ancak sayfalarımızda bulacağınız bazı teklif ve hizmetleri kullanabilmeniz için kişisel verileriniz gerekli olacaktır.

Teknik erişim verilerinin kaydedilmesi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Covestro otomatik bir sistemle veri ve bilgileri kaydeder, ancak bunlar kişisel bazda değerlendirme için kullanılmaz. Sunucunun günlük dosyalarında tutulan teknik erişim verileri örneğin aşağıdaki verileri kapsar:

 • Tarayıcı türü ve kullanılan sürüm ile ilgili bilgiler
 • Kullanıcının işletim sistemi
 • Kullanıcının İnternet servis sağlayıcısı
 • Kullanıcının IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Kullanıcının kullandığı sistemin web sitemize geçiş yaptığı web sayfaları (başvuru bağlantıları)
 • Kullanıcının kullandığı sistemin web sitemizden ulaştığı web sayfaları.

Verilerin işlenmesi, web sitemizdeki içerikleri göndermek, bilgi teknolojisi sistemlerimizin işleyişini güvence altına almak, web sitemizi optimize etmek ve izinsiz erişim veya erişim denemelerinde konuyu açıklığa kavuşturarak meşru menfaatlerimizi korumak amacını güder (DSGVO, Madde 6 (1, f)).

Çerezler

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Burada söz konusu olan İnternet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sistemine kaydedilen verilerdir. Çerezler bir sayfa çağrıldığında bu sayfaya aktarılabilir ve böylece kullanıcı ile eşleştirme imkânı sağlar. Çerezler burada kullanıcının web sitesi sayfalarından daha kolay yararlanmasına yardımcı olur.

Tarayıcı ayarlarında ilgili değişiklikleri yaparak çerezlerin yerleştirilmesini istediğiniz zaman engelleyebilirsiniz. Yerleştirilmiş çerezler her an silinebilir.
Çerezler devreden çıkarıldığı takdirde web sitemizin tüm fonksiyonlarından tam kapsamlı olarak faydalanamayacağınız konusunda sizi uyarmak isteriz.

Yukarıda belirtilen teknik nedenlerle, kaydedilmiş olan veriler istatistik amacıyla değerlendirilebilir, ancak kullanıcıların isimleri gizli kalır.

* Prensip olarak oturum sonunda silinen çerezlere burada değinilmemiştir.

Google Analytics

Bizim web sayfamızda Google Analytics bağlanmış bulunmaktadır. Bu hizmetin bağlanması ve çalışma şekli hakkında aşağıda bilgilendirmekteyiz.

Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Birleşik Devletler adresindeki Google Inc. (Bundan sonra: Google) şirketinin bir web analiz hizmetidir. Google Analytics, sağladığı yardım ile ziyaretçilerin online platformdaki interaksiyonlarının analiz edildiği ve böylelikle sizler için online platformun daha da iyileştirilmesinin sağlandığı bir web analiz aletidir. Google-Analytics te aynı şekilde çerezler (Cookies) kullanmaktadır (bilgisayarınıza kayıt edilen sayesinde web sayfasının tarafınızdan ziyaretinin analiz edilmesinin mümkün olduğu metin dosyaları). Çerezler tarafından online platformu kullanımınız hakkında üretilmiş olan enformasyonlar genel olarak Google’nin ABD’de bulunan serverine aktarılmakta ve orada kayıt edilmektedir. Örneğin online platform ziyaret saati, ziyaretçinin online platformu ziyaret sıkılığı ve ziyaretçinin nereden online platformu açtığı Google Analytics çerezlerinin kayıt ettiği enformasyonlardandır. Son değeri belirlemek için ise Google önce kullanıcının IP-Adresini kayıt etmektedir. Fakat biz online platformumuzda IP anonimleştirilmesini aktifleştirmiş bulunmaktayız. Bu nedenle IP-Adresi Avrupa Birliği Ülkeleri içerisinde ve diğer Avrupa Ticari Birliği Anlaşmasına dahil olan ülkelerde Google tarafından ABD’ye aktarılmadan önce kısaltılmaktadır, örneğin IP-Adresinde Tip IPv4 te son sekizli grup silinmekte veya tip IPv6 te son 80 Bit silinmektedir. Web sayfasının kullanımını değerlendirmek, web sayfası aktiviteleri hakkında rapor çıkarmak ve web sayfası kullanımı ve internet kullanımı ile ilgili hizmetleri web sayfası işleticisine karşı gerçekleştirmek için Google bizim talimatmızla yukarıdaki enformasyonlardan yararlanmaktadır. Google Analytics’ler çerçevesinde brovserinizden aktarılan IP-Adresi Google’nin diğer verileri ile birleştirilmemektedir. Google ayrıca AB-US Privacy Shield sertifikalıdır ve bu nedenle ABD’de Google’de bulunan verileriniz için uygun bir veri koruma seviyesi mevcuttur.

Google Analytics tarafından çerezlerin kayıt edilmesini brovser yazılımınızda gerekli ayarlamaları yaparak önleyebilirsiniz (“Kişisel mod” birçok brovserde ayarlar altında bulunmaktadır). Fakat böyle bir durumda bu web sayfasının bütün fonksiyonlarının tam kapsamlı bir şekilde kullanılmasının mümkün olmadığına tekrar dikkatiniz çekilmektedir.

Ayrıca çerezler tarafından üretilerek kayıt edilen ve tarafınızdan web sayfasının kullanımı ile ilgili olan verilerin (IP-Adresiniz de dahil olarak) Google’ye aktarılmasını ve verilerin Google tarafından işleme tabi tutulmasını aşağıdaki link’te mevcut olan Brovser-Plug-in leri indirip yükleyerek önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

Google Analytics’ler ile ilgili ver koruma hakkında daha fazla enformasyonlar direkt Google de mevcuttur.

Kişisel veriler

Diğer kişisel veriler sadece örn. form doldurduğunuzda, e-posta gönderdiğinizde, ürün veya hizmet sipariş ettiğinizde, bilgi veya materyal talep ettiğinizde karşı tarafa kişisel bilgilerinizi verirken toplanmaktadır.

Web sitemizdeki kayıt işlemleri (varsa)

Web sitemizde kişisel bilgilerinizi girerek kayıt yaptırma seçeneğini kullandığınızda her giriş penceresindeki veriler işlenmek üzere sorumlu personele aktarılacaktır.

Kayıt işlemi yapılırken kullanıcının IP adresi ile kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu işlem, hizmetlerin kötüye kullanılmasını önlemek içindir.

Verilerin kaydedilmesi içerikler ve hizmetlerin hazırlanması için gereklidir. Kayıt yaptırmış kişiler kaydedilmiş verilerini istedikleri zaman silme
veya değiştirme seçeneğine sahiptir. İlgili kişi, kaydedilmiş kişisel verileri hakkında her an bilgi alabilir.

İletişim seçenekleri

Web sitemizde elektronik ortamdan iletişim için kullanılabilecek bir iletişim formu bulunmaktadır. Bu iletişim imkânını tercih ettiğiniz takdirde sizin tarafınızdan aktarılan kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bu verilerin kaydedilmesi, sadece verilerin işlenmesi veya ilgili kişiyle temasa geçilmesi için kullanılır.

Alternatif olarak, verilmiş olan telefon numarası veya adres üzerinden de iletişim kurulabilmektedir.

Haber bülteni

Şirketimizin haber bültenine abone olduğunuz takdirde, her giriş penceresindeki veriler işlenmek üzere sorumlu personele aktarılır.
Haber bültenine kayıt işlemi yapılırken kullanıcının IP adresi ile kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu işlem, hizmetlerin veya ilgili kişinin e-posta adresinin kötüye kullanılmasını önlemek içindir. Verilerin üçüncü şahıslara aktarılması söz konusu değildir. Bunun tek istisnası, verilerin aktarılması yönünde kanuni bir zorunluluğun ortaya çıkmasıdır.

Bu veriler sadece haber bülteni gönderilmesi için kullanılır. Haber bültenine abonelik her an ilgili kişi tarafından iptal edilebilir. Aynı zamanda kişisel verilerin kaydedilmesine dair verilmiş olan onay her an geri alınabilir. Bu amaçla her haber bülteninde bir bağlantı bulunmaktadır.

Verilerin bizim adımıza işlenmesi için üçüncü şahıslara aktarımı

Verilerinizi işlemek üzere bazen bu konuda uzman servis sağlayıcıları kullanıyoruz. Bu firmalar kişisel verileri sadece bizim adımıza, tamamen bizim talimatlarımıza ve taşeronlukla ilgili sözleşmelere bağlı kalarak işlemektedir.

AB / Avrupa Ekonomik Alanı dışında verilerin işlenmesi

Verileriniz kısmen Avrupa Birliği (“AB”) veya Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışında da işlenmektedir, bu ülkelerde genelde Avrupa’ya kıyasla daha düşük bir veri koruma seviyesi söz konusu olabilir. Bu durumlarda, anlaşmalı ortaklarımızla örn. yazılı mutabakatlar üzerinden yeterli veri koruma seviyesinin güvence altına alınmasını sağlıyoruz veya sizden nihai onayınızı rica ediyoruz.

Verilerinizin saklanması

Örneğin ticaret ve vergi hukukuna dayalı saklama süreleri veya devam eden mahkemelerdeki süreler gibi kanuni zorunluluklar olmadıkça, kişisel verilerinizi istediğiniz veya bu konuda onay vermiş olduğunuz bir hizmeti sağlayabilmek için gerekli süre boyunca saklamaktayız.
(Web sitesi günlük dosyaları 2 yıl, iletişim soruları-Yanıt Merkezi -6 yıl)

Verilerinizin güvenliği

Bizim kullanımımıza sunmuş olduğunuz veriler, sizi yanlışlıkla veya kasıtlı müdahaleler, kayıp, bozulma, yetkisiz kişilerin erişimi veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara ifşa edilmesi gibi durumlara karşı teknik ve organizasyonel yöntemlerle koruma altına alınmıştır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere ve organizasyonel imkânlara uygun şekilde sürekli kontrol edilip iyileştirilmektedir.

Haklarınız konusunda bilgiler

Sahip olduğunuz haklar şunlardır:

 • tarafımızda kaydedilmiş olan verileriniz ile ilgili bilgi almak;
 • kişisel verilerinizi düzeltmek, silmek veya işlenmesini sınırlamak;
 • meşru menfaatimize, kamu yararına veya profilleme amaçlı olarak verilerin işlenmesine itiraz etmek, burada istisna olarak, sizin menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlüklerinizi aşan zorunlu meşru sebepler gösterebiliriz veya verilerin işlenmesinin hukuki iddiaların ispatı, hakların kullanılması veya savunulması gibi durumlar istisnadır;
 • kanuni kapsamda veri aktarabilmek, örneğin DSGVO Madde 20’de olduğu gibi veya
 • bir denetleme kurumuna şikayet etmek.

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılması ile ilgili vermiş olduğunuz onayları her zaman gelecekte yürürlüğe girecek şekilde geri alabilirsiniz. Daha detaylı bilgileri sizin onayınız çerçevesinde veri işleme konusunun açıklanmakta olduğu paragraflarda bulacaksınız.

Bu konuda şirketin kişisel veri koruma bölümüne yazılı olarak bilgi vermeniz yeterlidir (adresi ve iletişim formu aşağıdadır).

Çocukların özel hayatının korunması

Çocukların kişisel verileri tarafımızdan bilinçli olarak toplanmamaktadır. Prensip olarak web sitemizi ziyaret edenlerin yaşı hakkında bilgi almıyoruz. İnternet hizmetini kullanan çocukların korunması bizim için daha da önemli olduğundan, tüm ebeveynlerin ve çocukların başında duran kişilerin çocuklara İnternet’i güvenli ve sorumluluk bilinciyle kullanmayı öğretmesini tavsiye ederiz. Ebeveynlerin ve çocukların başında duran kişilerin açık onayı olmadan hiçbir çocuk Covestro’ya kişisel bilgi aktarmamalıdır.

İletişim

Web sitesi sorumlusu Covestro AG şirketidir

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Almanya
Telefon: +49 (0)214 6009 2000.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili soru veya önerileriniz varsa, lütfen Covestro AG Konzerndatenschutz departmanına başvurun

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Almanya
Telefon: +49 (0)214 6009 2000 veya İletişim

İnternet'teki sürekli gelişim, kişisel verilerin korunması beyanımızda zaman zaman adaptasyon yapmamızı gerekli kılmaktadır. Her an uygun değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.