Gizlilik beyanı

Covestro olarak web sitemizi kullanırken özel hayatınızın korunmasının önemli bir konu olduğunun bilincindeyiz. Kişisel verilerinizin korunmasına son derece önem veriyoruz. Bu nedenle, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili temel kurallarımızı açıklamak isteriz. Bu uyarıları ve gerekli hallerde diğer verileri daima bu tür bilgilerin toplandığı yerlerde bulabilirsiniz.Aşağıdaki paragraflarda farklı şekilde açıklanmadıkça, talep ettiğiniz hizmetlerin hazırlanması konusunda size ait verilerin işlenmesiyle ilgili hukuki dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Temel Yönetmeliği (DSGVO) Madde 6 (1, b) oluşturmaktadır.

Bilgilerin toplanması ve işlenmesi

Kişisel verilerinize ihtiyacımız olmadan Covestro tarafından verilen İnternet hizmetini kullanabilirsiniz. Ancak sayfalarımızda bulacağınız bazı teklif ve hizmetleri kullanabilmeniz için kişisel verileriniz gerekli olacaktır.

Teknik erişim verilerinin kaydedilmesi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Covestro otomatik bir sistemle veri ve bilgileri kaydeder, ancak bunlar kişisel bazda değerlendirme için kullanılmaz. Sunucunun günlük dosyalarında tutulan teknik erişim verileri örneğin aşağıdaki verileri kapsar:

 • Tarayıcı türü ve kullanılan sürüm ile ilgili bilgiler
 • Kullanıcının işletim sistemi
 • Kullanıcının İnternet servis sağlayıcısı
 • Kullanıcının IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Kullanıcının kullandığı sistemin web sitemize geçiş yaptığı web sayfaları (başvuru bağlantıları)
 • Kullanıcının kullandığı sistemin web sitemizden ulaştığı web sayfaları.

Verilerin işlenmesi, web sitemizdeki içerikleri göndermek, bilgi teknolojisi sistemlerimizin işleyişini güvence altına almak, web sitemizi optimize etmek ve izinsiz erişim veya erişim denemelerinde konuyu açıklığa kavuşturarak meşru menfaatlerimizi korumak amacını güder (DSGVO, Madde 6 (1, f)).

Çerezler

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Burada söz konusu olan İnternet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sistemine kaydedilen verilerdir. Çerezler bir sayfa çağrıldığında bu sayfaya aktarılabilir ve böylece kullanıcı ile eşleştirme imkânı sağlar. Çerezler burada kullanıcının web sitesi sayfalarından daha kolay yararlanmasına yardımcı olur.

Tarayıcı ayarlarında ilgili değişiklikleri yaparak çerezlerin yerleştirilmesini istediğiniz zaman engelleyebilirsiniz. Yerleştirilmiş çerezler her an silinebilir.
Çerezler devreden çıkarıldığı takdirde web sitemizin tüm fonksiyonlarından tam kapsamlı olarak faydalanamayacağınız konusunda sizi uyarmak isteriz.

Yukarıda belirtilen teknik nedenlerle, kaydedilmiş olan veriler istatistik amacıyla değerlendirilebilir, ancak kullanıcıların isimleri gizli kalır.

* Prensip olarak oturum sonunda silinen çerezlere burada değinilmemiştir.

Kişisel veriler

Diğer kişisel veriler sadece örn. form doldurduğunuzda, e-posta gönderdiğinizde, ürün veya hizmet sipariş ettiğinizde, bilgi veya materyal talep ettiğinizde karşı tarafa kişisel bilgilerinizi verirken toplanmaktadır.

Web sitemizdeki kayıt işlemleri (varsa)

Web sitemizde kişisel bilgilerinizi girerek kayıt yaptırma seçeneğini kullandığınızda her giriş penceresindeki veriler işlenmek üzere sorumlu personele aktarılacaktır.

Kayıt işlemi yapılırken kullanıcının IP adresi ile kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu işlem, hizmetlerin kötüye kullanılmasını önlemek içindir.

Verilerin kaydedilmesi içerikler ve hizmetlerin hazırlanması için gereklidir. Kayıt yaptırmış kişiler kaydedilmiş verilerini istedikleri zaman silme
veya değiştirme seçeneğine sahiptir. İlgili kişi, kaydedilmiş kişisel verileri hakkında her an bilgi alabilir.

İletişim seçenekleri

Web sitemizde elektronik ortamdan iletişim için kullanılabilecek bir iletişim formu bulunmaktadır. Bu iletişim imkânını tercih ettiğiniz takdirde sizin tarafınızdan aktarılan kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bu verilerin kaydedilmesi, sadece verilerin işlenmesi veya ilgili kişiyle temasa geçilmesi için kullanılır.

Alternatif olarak, verilmiş olan telefon numarası veya adres üzerinden de iletişim kurulabilmektedir.

Haber bülteni

Şirketimizin haber bültenine abone olduğunuz takdirde, her giriş penceresindeki veriler işlenmek üzere sorumlu personele aktarılır.
Haber bültenine kayıt işlemi yapılırken kullanıcının IP adresi ile kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu işlem, hizmetlerin veya ilgili kişinin e-posta adresinin kötüye kullanılmasını önlemek içindir. Verilerin üçüncü şahıslara aktarılması söz konusu değildir. Bunun tek istisnası, verilerin aktarılması yönünde kanuni bir zorunluluğun ortaya çıkmasıdır.

Bu veriler sadece haber bülteni gönderilmesi için kullanılır. Haber bültenine abonelik her an ilgili kişi tarafından iptal edilebilir. Aynı zamanda kişisel verilerin kaydedilmesine dair verilmiş olan onay her an geri alınabilir. Bu amaçla her haber bülteninde bir bağlantı bulunmaktadır.

Verilerin bizim adımıza işlenmesi için üçüncü şahıslara aktarımı

Verilerinizi işlemek üzere bazen bu konuda uzman servis sağlayıcıları kullanıyoruz. Bu firmalar kişisel verileri sadece bizim adımıza, tamamen bizim talimatlarımıza ve taşeronlukla ilgili sözleşmelere bağlı kalarak işlemektedir.

AB / Avrupa Ekonomik Alanı dışında verilerin işlenmesi

Verileriniz kısmen Avrupa Birliği (“AB”) veya Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışında da işlenmektedir, bu ülkelerde genelde Avrupa’ya kıyasla daha düşük bir veri koruma seviyesi söz konusu olabilir. Bu durumlarda, anlaşmalı ortaklarımızla örn. yazılı mutabakatlar üzerinden yeterli veri koruma seviyesinin güvence altına alınmasını sağlıyoruz veya sizden nihai onayınızı rica ediyoruz.

Verilerinizin saklanması

Örneğin ticaret ve vergi hukukuna dayalı saklama süreleri veya devam eden mahkemelerdeki süreler gibi kanuni zorunluluklar olmadıkça, kişisel verilerinizi istediğiniz veya bu konuda onay vermiş olduğunuz bir hizmeti sağlayabilmek için gerekli süre boyunca saklamaktayız.
(Web sitesi günlük dosyaları 2 yıl, iletişim soruları-Yanıt Merkezi -6 yıl)

Verilerinizin güvenliği

Bizim kullanımımıza sunmuş olduğunuz veriler, sizi yanlışlıkla veya kasıtlı müdahaleler, kayıp, bozulma, yetkisiz kişilerin erişimi veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara ifşa edilmesi gibi durumlara karşı teknik ve organizasyonel yöntemlerle koruma altına alınmıştır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere ve organizasyonel imkânlara uygun şekilde sürekli kontrol edilip iyileştirilmektedir.

Haklarınız konusunda bilgiler

Sahip olduğunuz haklar şunlardır:

 • tarafımızda kaydedilmiş olan verileriniz ile ilgili bilgi almak;
 • kişisel verilerinizi düzeltmek, silmek veya işlenmesini sınırlamak;
 • meşru menfaatimize, kamu yararına veya profilleme amaçlı olarak verilerin işlenmesine itiraz etmek, burada istisna olarak, sizin menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlüklerinizi aşan zorunlu meşru sebepler gösterebiliriz veya verilerin işlenmesinin hukuki iddiaların ispatı, hakların kullanılması veya savunulması gibi durumlar istisnadır;
 • kanuni kapsamda veri aktarabilmek, örneğin DSGVO Madde 20’de olduğu gibi veya
 • bir denetleme kurumuna şikayet etmek.

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılması ile ilgili vermiş olduğunuz onayları her zaman gelecekte yürürlüğe girecek şekilde geri alabilirsiniz. Daha detaylı bilgileri sizin onayınız çerçevesinde veri işleme konusunun açıklanmakta olduğu paragraflarda bulacaksınız.

Bu konuda şirketin kişisel veri koruma bölümüne yazılı olarak bilgi vermeniz yeterlidir (adresi ve iletişim formu aşağıdadır).

Çocukların özel hayatının korunması

Çocukların kişisel verileri tarafımızdan bilinçli olarak toplanmamaktadır. Prensip olarak web sitemizi ziyaret edenlerin yaşı hakkında bilgi almıyoruz. İnternet hizmetini kullanan çocukların korunması bizim için daha da önemli olduğundan, tüm ebeveynlerin ve çocukların başında duran kişilerin çocuklara İnternet’i güvenli ve sorumluluk bilinciyle kullanmayı öğretmesini tavsiye ederiz. Ebeveynlerin ve çocukların başında duran kişilerin açık onayı olmadan hiçbir çocuk Covestro’ya kişisel bilgi aktarmamalıdır.

İletişim

Web sitesi sorumlusu Covestro AG şirketidir

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Almanya
Telefon: +49 (0)214 6009 2000.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili soru veya önerileriniz varsa, lütfen Covestro AG Konzerndatenschutz departmanına başvurun

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Almanya
Telefon: +49 (0)214 6009 2000 veya İletişim

İnternet'teki sürekli gelişim, kişisel verilerin korunması beyanımızda zaman zaman adaptasyon yapmamızı gerekli kılmaktadır. Her an uygun değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.